Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Absolicon: Prospekt registrerat

Prospektet avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 2020-02-18 och
finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.absolicon.se.

Teckningsperioden löper från den 19 februari till och med den 12 mars
2020. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre
teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie
till teckningskursen 110 kr.

I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera
ytterligare högst 18 000 aktier till samma kurs och med avsteg från
företrädesrätten.

Absolicon redo för expansion

Det senaste året har Absolicon startat en försäljningssatsning "öppna
fler marknader" där Bolaget lanserat verktyget "field simulator",
distribuerat små kortfilmer och utvidgat säljavdelningen med fler
anställda och fler externa konsulter. Satsningen har redan resulterat
i att Bolaget har tecknat två ramavtal för leverans av robotiserade
produktionslinor - en produktionslina planeras i Sydafrika och en i
Kenya.

Försäljningssatsningen skall forceras. Nu känner många multinationella
företag med stor värmeförbrukning till Absolicons teknik och hur T160
kan minska koldioxidutsläpp och energikostnader. Inga fler
marknadssegment behöver öppnas utan nu behövs ett stort
försäljningsarbete för att ta vara på de skapade

marknadsmöjligheterna och gå på djupet med kunderna.
En nyckel till framgång är att finansiera mindre anläggningar där
kunden köper den producerade värmen, utan att ta någon risk för den
tekniska funktionen på solfångarna. Absolicon kan med begränsade
insatser få utvalda kunder att prova sådana finansiella lösningar och
bereda marken för försäljning av fler

produktionslinor.
Forskning och utveckling kan stärka Absolicons produkterbjudande
ytterligare. Förhöjd prestanda hos olfångaren ökar konkurrenskraften
gentemot fossila bränslen. Nästa steg är provning av Absolicon T200,
en ny solfångare med arbetstemperatur på 200 grader celsius vilken
kan producera 12 bars ånga för industrier.

I takt med att Absolicon börjar leverera produktionslinor kommer även
behovet av rörelsekapital att öka. Med nuvarande affärsplan bedömer
styrelsen att Bolagets befintliga rörelsekapital före Erbjudandet
inte räcker för fortsatt drift i 12 månader. Befintliga likvida medel
och kommande återbetalning av fodringar täcker Bolagets
rörelsekapitalbehov till april 2020.

Erbjudandet kommer vid full teckning tillföra 50,2 MSEK kronor före
emissionskostnader som beräknas till 1,5 MSEK. Nettolikviden om 48,7
MSEK skall förväntas fördelas på de olika aktiviteterna:

· Försäljning och marknadsföringskostnader - 50%
· Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar - 20%
· Forskning & utveckling - 20%
· Rörelsekapital - 10%

Tillsammans med lån och forskningsmedel bedöms emissionslikviden vara
tillräcklig för att Absolicon skall genomföra försäljning och
leverans av flera produktionslinor samt ytterligare förbättra
solfångarens prestanda. De planerade aktiviteterna bedöms leda till
kommersiellt genombrott för Absolicons solenergiteknik.

Presentationer av företrädesemissionen kommer att hållas på följande
orter:

Stockholm: Fre 21 feb kl 17:30 Financial Stockholm
Härnösand: Lör 29 feb kl 17:00 Absolicondagen
Gävle: Tis 3 mars kl 19:00 Samarr. Aktiespararna
Stockholm: Ons 4 mars kl 15:30 Småbolagsjakten
Stockholm: Ons 4 mars kl 18:00 Klimatkväll på Nalen
Anmälan till: ekonomi@absolicon.com

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har
uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina
till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder
och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats
för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive
Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en
solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier
som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/prospekt-registrerat,c3038170
https://mb.cision.com/Main/14211/3038170/1196157.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.