Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Absolicon: Suld tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Mongoliet

Suld United LCC (Suld) har tecknat ett ramavtal med Absolicon om
förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Mongoliet. Suld
är moderbolag i en grupp av fyra företag som tillhandahåller
energitjänster, service av tunga fordon och transporter. Det totala
försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50
miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av
komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra
energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer.
Mongoliet är ett av de länder i Asien med bäst solinstrålning.

Mongoliet är ett demokratiskt land mellan Ryssland och Kina med drygt
tre miljoner innevånare. Ekonomin domineras av gruvnäring med både
guld- och koppargruvor. Många arbetar också med boskapsskötsel och
jordbruk.

Suld och Absolicon har nu tecknat ett ramavtal om förvärv av en
produktionslina för etablering i Mongoliet för att förse regionen med
avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på Sulds kontakter i Mongoliet inom gruvnäringen och
företagets verksamhet för energitjänster till industrier och
fastigheter. Genom de logistik- och servicetjänster som Suld erbjuder
arbetar de nära många av de stora företagen i Mongoliet och de
representerar internationellt välkända tillverkare av fordonsdelar
och underhållsmaterial. De har utvecklat ett brett nätverk av kunder
och partners.

Det finns i Mongoliet ett växande intresse för soldriven fjärrvärme.

Dotterbolaget Suld Industrial tillhandahåller klimat-, kontroll- och
säkerhetsutrustning för industrier, hotell och stormarknader. De
kommer nu också att erbjuda solvärme till sina kunder. Under årens
lopp har Suld utvecklat affärer med många nationella och
internationella företag som Coca-Cola, Carrier Transcold och Wabco.

De marknadssegment för Absolicons solfångarteknik där Suld redan har
affärsrelationer är:

· Gruv- och olje- och gasindustrin
· Fjärrvärme
· Livsmedels- och dryckesindustrin

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i
processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre
grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från
materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och
som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två
sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100
000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon
konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och
teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet
uppskattas till 40-50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons
immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och
använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på
försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW
solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200-250 miljoner
kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner
kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det
tar tid innan Suld utvecklat solvärmemarknaden för industrier i
regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade
komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i
Mongoliet eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100-150
miljoner kronor per år där 40% - 50% av inköpen kan komma att gå
genom Absolicon och 50% - 60% från lokala underleverantörer. Utfallet
för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons
pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande
principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det
uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom
slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet.
Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i
nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Suld inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten
att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del
av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Nästa steg

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall
gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede.
Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av
T160 i Mongoliet. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning.
Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare
försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april
2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har
uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina
till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder
och för egen tillverkning av solfångare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/suld-tecknar-ramavtal-med-absolic...
https://mb.cision.com/Main/14211/3089761/1230572.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.