Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Absolicon: Världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion Corporation, har beställt en pilotanläggning fr...

Världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion
Corporation (SWCC) i Saudiarabien har lagt en beställning på ett
solfångarfält från Absolicon. Syftet är att utvärdera Absolicons
patenterade solkoncentrator T160 för avsaltning av havsvatten.

Saudiarabien har stora utmaningar med sin vattenförsörjning. Men med
solenergi kan det salta havsvattnet omvandlas till porlande
färskvatten som både kan släcka törst och bevattna uttorkade marker.

Saline Water Conversion Corporation (SWCC) är det största
avsaltningsföretaget i världen och producerar 4,6 miljoner kubikmeter
per dag. SWCC är statligt ägt och har ett betydande ansvar för
avsaltning av havsvatten i Saudiarabien.

Saudiarabien är ett land vars vattenförsörjning i hög utsträckning är
beroende av avsaltning av havsvatten. Ett trettiotal stora
avsaltningsanläggningar vid kusterna avsaltar vatten och pumpar med
pipelines färskvatten in till städerna. Avsaltning föredras framför
att ta vatten från grundvattenreservoarer som uttöms i snabb takt.

Men avsaltning av havsvatten förbrukar stora mängder olja och gas.
Samtidigt har landet hög solinstrålning och kan använda solvärme för
att driva avsaltningsprocesser. Hittills har dock storskaliga
solvärmesystem inte implementerats i avsaltningsprocesser i regionen.

Det solvärmefält nu beställts kommer att drivas av Desalination
Technologies & Research Institute som ägs av SWCC. Institutet kommer
att utvärdera effektiviteten hos Absolicon T160 i
avsaltningsprocesser under väderförhållandena i regionen, särskilt
exponering för nedsmutsning och sand.

· Testerna är utmanande, men vi har en unik design och våra
patenterade solfångare är gjorda med banbrytande material. Glaset är
självrengörande och vi har solvärmefält i drift i 10 år, säger Joakim
Byström, vd för Absolicon.

Installation och utvärdering av solfångarna är ett
kostnadsdelningsprojekt och inkluderar installation av ett
solfångarfält om 44 m2. Fältets prestanda kommer att mätas under 12
månader. Om solfångarna uppfyller vad de lovar är parterna inställda
på att införa tekniken i stor skala inom SWCC avsaltningsanläggningar
i Saudiarabien. Solfångarfältet är planerat att vara i drift Q3 2020.

Vattenbrist ett stort globalt problem

Idag lever en miljard människor i regioner med vattenbrist, och
världens efterfrågan på vatten kommer sannolikt att öka under de
närmaste decennierna.

Brist på vatten är en pådrivande faktor i många regionala konflikter.
Torkan och vattenbristen i Syrien hade 2011 tvingat 1,5 miljoner
människor, främst jordbrukare och herdar, att lämna sin mark och
flytta till stadsområden vilket sannolikt bidrog till inbördeskriget.
Vatten är också en viktig dimension i den långa konflikten mellan
Palestina och Israel.

Nio länder har en särskilt svår vattensituation: Bahrain, Kuwait,
Palestina, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel, Saudiarabien, Oman
och Libanon. Mellanöstern, som redan är den minst vattensäkra
regionen i världen, tar en stor del av sitt vatten från borrade
brunnar där grundvattennivåerna stadigt sjunker.

Avsaltning av havsvatten som drivs med koncentrerad solvärme kan vara
en av lösningarna på regionens vattenbrist.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
februari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har
uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina
till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder
och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats
för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive
Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en
solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier
som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/varldens-storsta-avsaltningsforet...
https://mb.cision.com/Main/14211/3046318/1201322.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.