Du är här

2017-09-12

AcadeMedia AB: AcadeMedia förvärvar Vindora för 546 MSEK, delvis finansierat med en företrädesemission

Genom förvärvet av Vindora utvecklar och investerar AcadeMedia i sin
svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33
gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under
varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller
vuxenutbildning på tio orter i Sverige. Verksamheten omfattar totalt
cirka 6 500 gymnasieelever och cirka 1 000 deltagare inom
vuxenutbildning.

Förvärvet i korthet

· Vindora är idag en ledande aktör inom lärlingsutbildning, praktisk
yrkesutbildning samt introduktionsprogram inom gymnasieskolan.

· Förvärvet kompletterar AcadeMedias nuvarande skolor och
utbildningar inom gymnasieskola och vuxenutbildning med förstärkning
inom framförallt praktiska utbildningar, lärlingsutbildningar samt
praktiska introduktionsprogram.

· Affären har ett skuldfritt värde (Enterprise Value) på 650 MSEK.
· Vindora hade en proformaomsättning 2016 på 833 MSEK och en
proforma EBITDA på omkring 100 MSEK.[1]
(http://file///K:/AcadeMedia%20Koncerncontroller/4-Investor%20Relations/P...)

· Vindora bedöms utvecklas positivt 2017-2018 med ökande elevtal och
förbättrad EBITDA. Utöver det tillkommer dock att AcadeMedia avser
att göra vissa satsningar i verksamheten under det första året som
kommer påverka EBITDA negativt.

· Förvärvet finansieras dels med befintliga medel, dels genom en
företrädesemission om cirka 400 MSEK som är fullt ut garanterad av
Mellby Gård.

· Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och
beräknas kunna slutföras under fjärde kvartalet 2017.

· Säljare är FSN Capital III Limited Partnership samt ett antal
mindre investerare.

- Genom förvärvet av Vindora blir AcadeMedia en starkare aktör inom
området praktiska utbildningar med fokus på kortare vägar mellan
utbildning och jobb, något som är oerhört viktigt för Sverige.
Praktiska har dessutom tagit sig an en av Sveriges största
utmaningar, deras stora engagemang i introduktionsprogrammen på
gymnasiet och i lärlingsutbildningar riktar sig mot människor som
riskerar ett livslångt utanförskap om de inte får bra utbildningar,
säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

- Vi är övertygade om att det Vindora gör, kombinerat med vår struktur
och vårt kvalitetssystem, innebär både en stor möjlighet för Sverige
och en stor möjlighet för AcadeMedia som företag, säger Marcus
Strömberg.

Om Vindora
Vindora är ett utbildningsföretag inom praktiska utbildningar med en
unik modell som skapar möjligheter för ungdomar och vuxna att få
arbete. I koncernen ingår Praktiska Gymnasiet, Movant och Hagströmska
Gymnasiet. Praktiska Gymnasiet är inriktat på praktiska
gymnasieutbildningar med 33 skolor i Sverige. Praktiska Gymnasiet
utbildar framtidens arbetskraft och varvar teori och praktik i
utbildningen. Movant är inriktat på yrkesinriktad vuxenutbildning
inom bland annat, Bygg och Anläggning, El och Energi, Fordon och
Transport och finns idag på 10 orter i Sverige. Hagströmska Gymnasiet
har tre gymnasieskolor med teoretisk och praktiskt inriktning med
möjlighet att kombinera utbildningen med olika idrottsinriktningar.
Vindora hade 2016 en omsättning på 833 MSEK och en EBITDA på omkring
100 MSEK. Vindora har under de senaste åren haft en god omsättnings-
och resultattillväxt genom att öka kapacitetsutnyttjandet på
befintliga enheter. AcadeMedia kommer initialt att satsa ytterligare
resurser på att utveckla Vindora och säkerställa uthålligheten i
verksamheten. Vindora har cirka 1 100 anställda.

Finansiering av förvärvet
Köpeskillingen för Vindora är 546 MSEK. Förvärvet finansieras dels
genom befintliga medel, dels genom en fullt garanterad nyemission om
cirka 400 MSEK med företrädesrätt för befintliga ägare i AcadeMedia,
där huvuddelen av nyemissionslikviden kommer att användas till att
finansiera förvärvet av Vindora och en mindre del för att investera i
expansion av den internationella verksamheten. Under perioden mellan
förvärvets slutförande och erhållande av nyemissionslikviden kommer
bryggfinansiering att lämnas av AcadeMedias långivare.

Nyemissionen stöds av AcadeMedias största aktieägare Mellby Gård och
EQT. Mellby Gård har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro
rata andel i nyemissionen samt att förvärva och utnyttja
teckningsrätter som EQT erhåller i nyemissionen. Mellby Gård har även
åtagit sig att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av
andra investerare. Nyemissionen omfattas därmed i sin helhet av
tecknings- och garantiåtaganden. Nyemissionen avses godkännas av
årsstämman i AcadeMedia den 24 november 2017 och förväntas vara
genomförd i december 2017. De närmare villkoren för nyemissionen
kommer att fastställas och presenteras inför årsstämman.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

För frågor om verksamheten:
Paula Hammerskog, Kommunikationsdirektör
Telefon: 0733 34 87 52
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000
medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se.

Denna information är sådan som AcadeMedia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 12 september 2017 kl. 08:00.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///K:/AcadeMedia%20Koncerncontroller/4-Investor%20Relations/P...)
Proformaomsättning och EBITDA 2016 är beräknade som om Hagströmska
som förvärvades augusti 2016 hade ägts av Vindora från 1 januari
2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/academedia-ab/r/academedia-forvarvar-vindora-f...
http://mb.cision.com/Main/14380/2344207/721110.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.