Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

AcadeMedia AB: Stockholms stad tilldelar AcadeMedia nya kontrakt

Stockholms stad har meddelat tilldelningsbeslut för upphandlingen av
kommunal vuxenutbildning. Staden delar upp ansvaret för
vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fem ingår i
AcadeMediakoncernen - Movant, Eductus, Hermods, NTI-skolan och
KompetensUtvecklingsInstitutet. Utvärderingsgrund för tilldelning har
varit kvalitet och fasta priser.

Upphandlingstilldelningsbeslutet omfattar åtta avtalsområden och
AcadeMedia har tilldelats 13 avtal inom dessa områden. Bland dessa
finns SFI, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial
nivå samt yrkesutbildningar. För sju avtal vinner beslutet laga kraft
i slutet på nästa vecka förutsatt att ingen ansöker om överprövning.
Resterande sex avtal berörs av att fyra avtalsområden begärdes
överprövade redan innan tilldelningen meddelades. Följaktligen kan
avtal inte tecknas förrän överprövningen har avgjorts av domstol.
Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2024
som längst.

Dessa är ersättningskontrakt för AcadeMedia, de befintliga kontrakten
med Stockholms stad kopplat till detta omsätter idag cirka 180 MSEK
per år inom olika avtalsområden. Om de nya kontrakten slutförs
beräknas omsättningen kunna ligga i nivå med tidigare år. Prisnivån i
de nya kontrakten är över lag i paritet med de nuvarande kontrakten
med undantag för distansutbildning som har 20 procent lägre priser.
AcadeMedias nuvarande kontrakt löper till den 30 juni 2020.

- Vi är glada att staden valde att lägga fokus på kvalitet i denna
upphandling. Kvalitet är något vi jobbar aktivt med i alla våra
utbildningar och är stolta över. Vuxenutbildning är avgörande för att
bygga regionens långsiktiga konkurrenskraft och det känns fantastiskt
bra att vi får förnyat förtroende, säger Christer Hammar, chef för
AcadeMedias vuxenutbildning.

De tilldelade avtalen stärker AcadeMedias ställning som en viktig
samhällsbyggare i Stockholm, och kommer att tydligt bidra till att
tillgodose näringslivets och stadens behov av kompetensförsörjning
och hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Stockholms stad
uppskattar avtalens totala värde till cirka 2,4 miljarder SEK över
fyra år.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70-432 08 61
E-post: annette.lilliestierna@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900
medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största
utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland.
Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en
långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma
samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/academedia-ab/r/stockholms-stad-tilldelar-aca...
https://mb.cision.com/Main/14380/2970339/1148477.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.