Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Acando: Acando fastställer nya finansiella mål

Styrelsen i management och IT-konsultbolaget Acando har reviderat
koncernens finansiella mål. Genom att uppnå eller överträffa målen
skapas ett värde för aktieägarna, dels genom en årlig utdelning, dels
genom att värdet på bolaget ökar. Dessutom möjliggörs kontinuerliga
satsningar i linje med bolagets strategier, avseende såväl organisk
som förvärvad tillväxt. Målen ersätter de finansiella mål som
fastställdes i april 2008.

Acandos finansiella mål är efter revideringen uppdelade i tre delar:

Tillväxt
Acando skall genom organisk tillväxt kompletterad med strategiska
förvärv, växa snabbare än marknaden för management- och IT
konsulttjänster på de marknader bolaget verkar.

Marginal
Acandos marginalmål är att uthålligt uppnå en rörelsemarginal över 10
procent, mätt som rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
tillgångar (EBITA) i procent av nettoomsättningen.

Vinst per aktie
Acandos övergripande mål är att öka vinsten per aktie (EPS) med minst
10 procent per år. Därtill gäller vissa restriktioner avseende
maximal skuldsättningsgrad och minsta tillgängliga likviditet.

Acandos utdelningspolicy är efter revideringen:

Minst hälften av resultatet efter skatt distribueras till aktieägarna
genom utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

- Vår ambition är att uppnå en stabil lönsamhetsnivå och att växa snabbare än marknaden. För att lyckas med detta krävs att vi fortsätter att framgångsrikt kombinera kompetenser från flera områden i projektbaserade leveranser hos våra kunder, säger Carl-Magnus Månsson, koncernchef och VD för Acando AB.

- Styrelsen i Acando bedömer att bolaget har goda förutsättningar att uppnå de nya målnivåerna på något års sikt. Marginalmålet kommer att vara prioriterat. Med dessa mål vill vi signalera tydlighet till marknaden och att Acando är en stabil framtidsinvestering, säger Ulf J. Johansson, Styrelseordförande, Acando AB

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 maj 2014.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, CEO och VD, Acando, +46 8 699 73 77.

Acando är ett management- och IT-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och
effektivisera processer, organisation och IT. Bolaget har 1100
medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge,
Finland och England. Med våra kärnvärden - laganda, passion och
resultatskapande - ser vi till helheten och förstår sambandet mellan
verksamhet och IT. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år
och är noterat på NASDAQ OMX Nordic. www.acando.se
(http://www.acando.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-faststaller-nya-finansiella-ma...
http://mb.cision.com/Main/740/9579105/240529.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.