Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-02

Acando: Extra bolagsstämma i Acando

Vid extra bolagsstämma i Acando AB (publ) den 2 juli 2014 fattades
följande beslut:

Emissionsbemyndigande med anledning av det offentliga
uppköpserbjudandet avseende Connecta AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman
2015, inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B att utgöra vederlag vid förvärv av
aktier eller andra aktierelaterade instrument i Connecta AB.
Bemyndigandet är begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot
apportegendom bestående av aktier eller andra aktierelaterade
instrument i Connecta AB. Det bemyndigande till styrelsen om
nyemission av aktier av serie B som årsstämman fattade beslut om den
5 maj 2014 påverkas inte av beslutet och kvarstår således oförändrat.

Aktiesparprogram II 2014

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
aktiesparprogram II 2014 ("Programmet") för högst 30 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner som efter förvärvet av
Connecta AB ingår i Acandokoncernen.

Styrelsens huvudsakliga mål med Programmet är att öka möjligheterna
att behålla nyckelmedarbetare i Connectakoncernen i samband med
förvärvet av Connecta AB, att erbjuda dessa nyckelmedarbetare ett
nytt incitamentsprogram samt att skapa ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos deltagarna i Programmet. Detta förväntas stimulera
till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja
motivationen samt öka samhörighetskänslan med Acando.

Detta är information som Acando AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 2 juli 2014 kl. 13:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando
AB,

tel. 08-699 70 00.
Kallelse till den extra bolagsstämman och fullständiga förslag till
beslut finns tillgängliga på www.acando.se

Acando
Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina
uppdragsgivare skapar affärsnytta genom att förbättra och
effektivisera processer, organisation och it. Bolaget har 1100
medarbetare fördelade på 19 kontor i Sverige, Tyskland, Norge,
Finland och England. Med våra kärnvärden - laganda, passion och
resultatskapande - ser vi till helheten och förstår sambandet mellan
verksamhet och it. Acando omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år
och är noterat på NASDAQ OMX Nordic.

www.acando.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/extra-bolagsstamma-i-acando,c9611496
http://mb.cision.com/Main/740/9611496/263260.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.