Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

ACAP Invest AB: ACAP Invest mottar ett offentligt uppköpserbjudande från North Investment Group AB

North Investment Group AB har idag lämnat ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i ACAP
Invest AB (publ) att sälja sina aktier och konvertibler i ACAP Invest
AB till North Investment Group.

North Investment Group AB erbjuder 12 kronor kontant per A-aktie, 12
kronor kontant per B-aktie samt 12 kronor kontant jämte upplupen
ränta per konvertibel utgiven av ACAP Invest. Närmare information om
erbjudandet och de villkor som gäller för detta finns på
www.northinvestmentgroup.se.

Två av styrelseledamöterna i ACAP Invest, Thomas Bolmgren och Magnus
Hansson, har genom bolag oåterkalleligen och ovillkorligen åtagit sig
att acceptera erbjudandet, vilket innebär att de är jäviga i ACAP
Invests styrelse vid handläggning av frågor som rör erbjudandet.
Följaktligen finns ingen beslutsför styrelse i bolaget i frågor som
rör erbjudandet. Styrelsen har därför inrättat ett budutskott,
bestående av styrelseordförande Benny Allerbring och styrelseledamot
Marcus Rasmusson, som hanterar frågor relaterade till erbjudandet.

Budutskottet avser att från oberoende expertis inhämta en så kallad
fairness opinion avseende erbjudandet och att offentliggöra sin
uppfattning om erbjudandet och skälen för denna senast två veckor
före acceptfristens utgång.

För mer information, kontakta VD Mats Lindskog, tel 040-24 82 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget enligt
lagen om värdepappersmarknaden är skyldig att offentliggöra.
Pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 26 juni 2014
kl.15:00.

Detta meddelande ska inte ses som ett erbjudande att förvärva några
värdepapper. Meddelandet får inte direkt eller indirekt distribueras
eller publiceras till eller i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller något annat land där sådan distribution eller
publicering skulle kunna stå i strid med tillämpliga regler.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/acap-invest-mottar-ett-offent...
http://mb.cision.com/Main/1533/9608516/261168.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.