Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

ACAP Invest AB: Kommuniké från årsstämma i ACAP Invest AB (publ)

ACAP Invest AB (publ) avhöll den 7 maj 2014 sin årsstämma. Vid
årsstämman fattades bl.a. följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Thomas Bolmgren
och Magnus Hansson samt att nyvälja Benny Allerbring och Marcus
Rasmusson till styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Göran Bernhoff
och Kerstin Lindell hade avböjt omval. Benny Allerbring valdes till
styrelseordförande. Till revisor nyvaldes Deloitte AB, registrerat
revisionsbolag, med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor.

Benny Allerbring, född 1945, är byggnadsingenjör och fil. kand med
inriktning på företagsekonomi. Han är styrelseordförande i Elbogen
Electric Holding AB samt dotterbolagen Cetec Electric AB och Elbogen
Electrotech AB. Benny Allerbring har mångårig industriell erfarenhet
från Kalmar LMV-koncernen med marknadsföring i Europa samt Nord- och
Sydamerika och har därefter bl.a. arbetat hos Waste Management
International med företagsförvärv och implementering.

Marcus Rasmusson, född 1973, är civilekonom och utbildad i Paris och
Bryssel. Marcus Rasmusson har ett förflutet som managementkonsult hos
PA Consulting Group, VD för Alcan Nordic och senast VD för
Witre/Manutan Group i Norden, CEE och Ryssland.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller
konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier eller
konvertibler, varvid antalet aktier eller konvertibler som ges ut ska
vara begränsat på så sätt att bolagets aktiekapital ska kunna ökas
med högst 40 000 000 kronor. Emission skall få ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Årsstämman beslutade även om instruktioner för valberedning och
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut
presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.
Protokoll med närmare information avseende de beslut som fattades på
årsstämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats,
www.acapinvest.se.

Malmö den 7 maj 2014

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ac...
http://mb.cision.com/Main/1533/9581239/241954.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.