Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

ACAP Invest AB: Valberedningens förslag till årsstämma i ACAP Invest AB (publ)

Valberedningen, som har bestått av Jan Tuve Möller, David Johansson på
Exol AB:s mandat och Magnus Hansson på eget mandat, har utarbetat
följande förslag.

Ordförande vid stämman: Göran Bernhoff

Antal styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter

Antal revisorer: Ett revisionsbolag, inga suppleanter

Styrelseledamöter: Omval av Thomas Bolmgren och Magnus Hansson samt
nyval av Benny Allerbring och Marcus Rasmusson. Göran Bernhoff och
Kerstin Lindell har avböjt omval.

Styrelseordförande: Nyval av Benny Allerbring

Revisorer: Deloitte AB, registrerat revisionsbolag, med Johan
Rasmusson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen,
väljs till revisor på ett år.

Styrelsearvode: 150 000 kr till styrelsens ordförande och 90 000 kr
vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode
till styrelseledamot får efter överenskommelse med ACAP Invest AB
faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras
så att kostnadsneutralitet gäller för ACAP Invest AB.

Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås
utgå enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Benny Allerbring, född 1945, är byggnadsingenjör och fil. kand med
inriktning på företagsekonomi. Han är styrelseordförande i Elbogen
Electric Holding AB samt dotterbolagen Cetec Electric AB och Elbogen
Electrotech AB. Benny Allerbring har mångårig industriell erfarenhet
från Kalmar LMV-koncernen med marknadsföring i Europa samt Nord- och
Sydamerika och har därefter bland annat arbetat hos Waste Management
International med företagsförvärv och implementering. Benny
Allerbring kommer att få en senior ställning i styrelsen, med
betydande erfarenhet och kunskap för att utveckla ACAP-koncernen
vidare.

Marcus Rasmusson, född 1973, är civilekonom och utbildad i Paris och
Bryssel. Marcus Rasmusson har ett förflutet som managementkonsult hos
PA Consulting Group, VD för Alcan Nordic och senast VD för
Witre/Manutan Group i Norden, CEE och Ryssland. Marcus Rasmusson
kommer bland annat att bidra med branschkunskap samt gedigen
erfarenhet inom både förändringsarbete och hållbar affärsutveckling i
Norden och internationellt.

Valberedningen anser att Benny Allerbring och Marcus Rasmusson är
oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen som till större
aktieägare i bolaget samt att Magnus Hansson och Thomas Bolmgren är
oberoende till bolaget och bolagsledningen, men beroende till större
aktieägare i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande finns
tillgängligt på bolagets hemsida.

Varken Benny Allerbring eller Marcus Rasmusson äger aktier i ACAP
Invest.

För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande Jan
Tuve Möller, tel 0707-48 44 36.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande
inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av
material. Under 2013 omsatte ACAP Invest cirka 571 MSEK. ACAP Invest
är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acap-invest-ab/r/valberedningens-forslag-till-...
http://mb.cision.com/Main/1533/9566009/230934.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.