Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Acarix AB: Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - september 2019

Malmö den 14 november 2019

Acarix genomförde en företrädesemission för fortsatt marknadsexpansion

Nyligen aviserade vi en nyemission för att kunna vidareutveckla vårt
produktutbud och intensifiera våra marknads investeringar. Under denna
period hade jag möjlighet att presentera Acarix vid ett stort antal
evenemang, vilket skapade
intresse och ökad medvetenhet om vårt företag och unika CADScor®System.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018

* Under tredje kvartalet uppgick försäljningen till tre CADScor®System
och 496 engångsplåster jämfört med sju CADScor®System och 680
engångsplåster under samma period föregående år.
* Intäkterna uppgick till 120 kSEK (351), med ett bruttoresultat om 74
kSEK (226) och en bruttomarginal om 62 procent (64).
* Rörelsekostnaderna uppgick till 11 401 kSEK (12 996).
* Resultat före skatt uppgick till ?11 324 kSEK (?12 744).
* Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ?11 002
kSEK (?11 142).
* Resultat per aktie uppgick till ?0,49 SEK (?0,55). Inga
utspädningseffekter uppkom.

Första nio månaderna 2019 jämfört med 2018

* Under de första nio månaderna såldes 13 (15) CADScor®­ System och
2 826 (1 480) engångsplåster, vilket genererade intäkter om 1 083
kSEK (815). Bruttoresultatet uppgick till 823 kSEK (575), motsvarande
en bruttomarginal på 76 procent (70).
* Rörelsekostnaderna uppgick till 37 283 kSEK (30 904).
* Resultat före skatt uppgick till ?36 447 kSEK (?30 244).
* Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ?36 411
kSEK (?29 876).
* Behållning av likvida medel uppgick till 27 685 kSEK (73 940).
* Resultat per aktie uppgick till ?1,58 SEK (?1,31). Inga
utspädningseffekter uppkom.

Händelser under tredje kvartalet 2019

* Den 25 september har Styrelsen i Acarix AB, med stöd av bemyndigandet
från extra bolagsstämman den 16 augusti 2019, beslutat att genomföra
en nyemission av högst 34 541 064 aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie,
som högst kan tillföra Bolaget cirka 51,8 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.
* Den 5 augusti tillkännagav Acarix AB publiceringen av en metaanalys
av 2 245 patienter som visar att bolagets CADScor®System är mer än
tre gånger effektivare än nuvarande metoder, vilket skapar kliniska
och ekonomiska fördelar. Metaanalysen publicerades i den
vetenskapliga tidskriften International Journal of Cardiovascular
Imaging och undersöker omklassificering av patienter med misstänkt
stabil bröstsmärta.

Händelser efter den 30 september 2019

      ·Den 30 oktober offentliggjorde Acarix AB utfallet av nyemissionen.
Totalt 19 664 038 aktier, motsvarande cirka 56,9 procent av
Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter.
Därutöver utnyttjas en totalgaranti på 9 002 629 aktier, motsvarande till
cirka 26,0 procent av företrädesemissionen. Styrelsen har därmed i enlighet
med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 28 666 667 erbjudna aktier i
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 43 MSEK
före avdrag för emissionskostnader.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på
www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information
Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com

tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com

tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix
CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför
hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde.
Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att
signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik
s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre
än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både
primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt
komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många
patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska
metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 14
november 2019 kl 08.00.

Bilagor

* PM_Acarix_Q3_2019 sv

* Acarix Dela?rsrapport jan-sep 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.