Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Acarix AB: Acarix godkänt för handel på Nasdaq First North Premier från den 19 december 2016

Pressmeddelande den 16 december 2016

Acarix godkänt för handel på Nasdaq First North Premier från den 19 december
2016

Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Bolaget") har godkänts av Nasdaq Stockholm
AB som emittent av aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Den
första handelsdagen med Bolagets aktie är den 19 december 2016.

Acarix är ett svensk-danskt medicintekniskt bolag i kommersiell fas,
specialiserat på icke-invasiv och strålningsfri akustisk detektion av
hjärtljud för att utesluta förekomst av kranskärlssjukdom (CAD). Inför
introduktionen på Nasdaq First North Premier tillfördes Bolaget 140 miljoner
kronor före transaktionskostnader och omkring 1 200 nya aktieägare genom en
kraftigt övertecknad nyemission.

Prospekt finns tillgängligt på Acarix webbplats:www.acarix.com

Handelsinformation

Kortnamn på Nasdaq First North Premier: ACARIX
ISIN-kod: SE0009268717
Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare
till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North
Premier. Wildeco är certifierad rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Søren Rysholt Christiansen, VD för Acarix
E-post:dksrc@acarix.com
Telefon: +45 2777 1112

Till redaktionen

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 som ett spin-out-företag från Coloplast A/S. Sedan 2010
har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science
Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en
introduktion på marknaden. Vissa av Bolagets grundare är fortfarande kvar i
Bolaget men Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med
erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech-företag,
såsom Bolagets VD Søren Rysholt Christiansen som tidigare arbetade på ELOS
Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning vid Aalborg Universitet
i Danmark. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och
turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud
uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad
av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre
frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet
eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera
blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor
utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den
inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®-systemet är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande
inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av
patientspecifika s.k. CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®-systemet innehåller också nödvändig elektronik för att instruera
personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen.
Systemet omfattar även en dockningsstation för daglig test och kalibrering av
sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser
CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under
kontrollerade förhållanden, oavsett om undersökningen genomförs i en lugn
klinisk miljö, i en hektisk vårdcentralsmiljö, på hög höjd (>95 % täckning)
eller på resande fot.

CADScor®-systemet är CE-märkt. Kommersiell lansering planeras till 2017.

Läs mer påwww.acarix.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja
eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till,
USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan
spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act
") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras
eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget
avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något
offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats
genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
"Prospektdirektivet
"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har
implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och
riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid
var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern
") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i
Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer
"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita
sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller
investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer.
Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar",
"förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända
risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga
att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker,
osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten
kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras
utan att det meddelas.

Acarix - Pressmeddelande 2016-12-16
http://hugin.info/173338/R/2065977/775580.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Acarix AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.