Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Acarix AB: Första patienten inkluderad i den nya kliniska studien FILTER-SCAD med sammanlagt 2 000 patienter

Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 18 februari 2020

Första patienten inkluderad i den nya kliniska studien FILTER-SCAD med
sammanlagt 2 000 patienter

Acarix AB (publ) tillkännagav i dag att den randomiserade, kliniska
multicenterstudien FILTER-SCAD har påbörjats. FILTER-SCAD studien syftar
till att analysera kostnadseffektivitet och säkerhet som konsekvens vid ett
användande av CADScor®-system som uteslutande test för patienter med symtom
på stabil kranskärlssjukdom.

FILTER-SCAD-studien kommer att omfatta totalt 2 000 patienter med misstänkt
stabil kranskärlssjukdom vid fyra sjukhus i Danmark och Lunds
universitetssjukhus i Sverige.

Alla patienter kommer att genomgå en första bedömning innan de slumpmässigt
utvärderas enligt dagens standardmetoder eller med CADScor-systemet.
Kostnadseffektiviteten kommer att beräknas som en minskning av antalet
utvärderingsprocedurer mellan de två alternativa patientvägarna.
Patienterna följs under 12 månader för att bedöma sekundära slutpunkter för
säkerhet.

?Att CADScor®-systemet används i rätt fas i vårdprocessen är avgörande för
att kunna påvisa den verkliga kliniska användbarheten och den reella
kostnadseffektiviteten för systemet. Att Acarix-tekniken undersöks i
FILTER-SCAD-studien är viktigt för att utreda ett undersökningsalternativ
som både minskar kostnaderna för antalet patienttester liksom användningen
av kostsamma utvärderingsmetoder,? sade Per Persson, vd för Acarix.

" FILTER-SCAD-protokollet har anpassats till de nya riktlinjerna från
European Society of Cardiology och därmed de senaste rekommendationerna".

Stabil kranskärlssjukdom påverkar miljontals människor över hela världen
och trots en minskande förekomst görs fler tester för att diagnostisera och
särskilt utesluta förekomsten av stabil CAD. För patienterna betyder detta
ofta både förlängd väntetid från första kontakt med sjukvården till slutlig
diagnos, men också en potentiellt högre risk då patienterna genomgår fler
komplexa utvärderingar. Det finns således ett stort behov av ett enkelt och
pålitligt verktyg för att vägleda klinikerna i deras utvärdering av
patienter.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Persson, vd, e-mail per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 13.00 CET.

Om studien:
FILTER-SCAD-studien är utformad som en slumpmässig, kontrollerad,
multicenterstudie för att visa överlägsenhet mellan två parallella grupper
av patienter med symtom som tyder på stabil CAD. Cirka 2000 personer
randomiseras 1: 1 till antingen (1) sannolikhetsstratifiering enligt
standardförfarande och nuvarande riktlinjer följt, om indikerat, av
icke-invasiv testning (NIT), eller (2) CAD-poängstratifiering följt, om
indikerat, av icke-invasiv testning. Uppskattningsvis fem center kommer att
delta i studien och varje center förväntas randomisera 300?500 patienter.

De första patienterna har inkluderats i den kliniska undersökningen, och
inkluderingen förväntas löpa i 12?18 månader. Därefter planeras en
uppföljningsperiod om ett år för insamling av säkerhetsdata.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor
som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av
hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett
allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in,
bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen.
Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en
säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på
inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en
viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte
behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco
Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00,
info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

* Acarix_PR_FilterStudy_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.