Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Acarix AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Press release
Malmö Augusti 16, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Extra bolagsstämman i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den
16 augusti 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att
ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt
följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 15 000 000
kronor och högst 60 000 000 kronor till lägst 23 000 000 kronor och högst
92 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000
kronor."

Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 15 000 000
och högst 60 000 000 till lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.
Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000."

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (företrädesemission)

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser,
med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant, genom
apport och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets flexibilitet i samband med
etablering på nya marknader och påskynda kommersialiseringen av Bolagets
befintliga projekt.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på
sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas
det till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd
E-mail per.persson@acarix.com
Telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North in Stockholm.

Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är
Bolagets Certified
Adviser.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix
CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför
hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde.
Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att
signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik
s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre
än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både
primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt
komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många
patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska
metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets certifierade
rådgivare. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

* Kommuniké_extra_bolagsstämma_16_augusti_2019_(SWE)_-_Acarix.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.