Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-04

Acceptera budet på Klövern men avstå från D-aktier

wysiwyg_image

Corem Property har lagt ett bud på Klövern. Det är det senaste budet i den konsolidering på fastighetsmarknaden som har setts den senaste tiden med bland bud på Corem, Offentliga Hus, Tre Kronor Property och MaxFastigheter.

Aktiespararna ser denna konsolidering som naturlig, dock vill förbundet varna för de höga värderingar till vilka dessa transaktioner görs samt vilka konsekvenser detta kan få vid ett försämrat marknadsläge, särskilt då marknaden drar mot att domineras av ett färre antal men allt större aktörer.

Det aktuella budet innebär att aktieägare i Klövern erbjuds ett vederlag bestående av aktier i Corem motsvarande den typ av aktier man äger i Klövern. Det vill säga att för varje a-aktie eller b-aktie i Klövern erbjuds 0,88 a-aktie eller b-aktie i Corem.  Äger man preferensaktier erbjuds man dock valet att för varje preferensaktie erhålla antingen 1 preferensaktie eller 1,2 nyemitterande d-aktier. För stamaktier innebär budet en premie om ca 28% för aktier av serie a och ca 30% för aktier av serie b baserat på stängningskursen för respektive bolags aktier sista handelsdagen innan budet offentliggjordes. För preferensaktier uppgår premien till 0,2%. Aktiespararna anser överlag att budet i allt väsentligt är skäligt.

Aktiespararna vill lyfta ett varningens finger för att välja d-aktier som vederlag för sina preferensaktier. Handelsbanken anser, i den fairness opinion man gjort på styrelsens uppdrag, att budet som helhet är finansiellt skäligt. Dock anser de inte att alternativet för preferensaktieägarna att istället för preferensaktier välja vederlag i form av d-aktier är finansiellt skäligt för ägarna av preferensaktier i Klövern. Därtill skulle ett byte av preferensaktier mot d-aktier innebära en icke oväsentlig villkorsförsämring för aktieägaren, något som även Klöverns styrelse framhåller i sitt yttrande. Aktiespararna ser därtill en fördel i att det, till skillnad från d-aktierna, redan finns en etablerad marknadsprissättning för preferensaktierna. Sammantaget anser Aktiespararna att för preferensaktieägarna i Klövern är mest attraktivt att välja vederlag i form av preferensaktier i Corem.

Ett framgångsrikt bud skulle även minska det problem med korsägande i fastighetsbranschen som Aktiespararna ser, bland annat kopplat till Arnhult-sfären där både Corem och Klövern ingår.

Aktiespararnas sammantagna rekommendation till aktieägarna blir därför att acceptera budet och att, i det fall man äger preferensaktier, välja vederlag i form av preferensaktier och inte i d-aktier.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Klöverns styrelse rekommenderar budet med stöd av en fairness opinion från Handelsbanken Capital Markets som anser budet vara finansiellt skäligt.
  • Att budet är förenat med sedvanliga villkor, till exempel 90% acceptgrad. Detta kan dock frånfallas och budgivaren kan välja att fullgöra budet även vid en lägre acceptgrad.
  • Att acceptfristen löper ut den 11 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 4 juni 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen