Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Acceptera budet på Kungsleden

wysiwyg_image

Castellum har lagt ett bud på Kungsleden som värderar bolaget till ca 124,9 kr per aktie och hela bolaget till närmare 26,9 miljarder kronor. Castellum är redan innan budet storägare i Kungsleden.  

Budet är ett blandat erbjudande där Kungsledens aktieägare erbjuds vederlag i både aktier och kontanter, med möjlighet att önska en större andel av den ena eller andra sorten. Värdet på erbjudandet är baserat på stängningskursen för Castellums aktie den 30 juli 2021 vilket uppgick till 241,10 kr. Sedan dessa har Castellums aktie fallit tillbaka och stängningskursen fredagen den 22 oktober uppgick till 227,40 kr.

Aktiespararna ser å ena sidan med viss oro på att fastighetsmarknaden allt mer koncentreras till ett fåtal väldigt stora bolag. Detta då det riskerar att göra branschen extra sårbar i händelse av sämre tider och högre räntor.

I den andra vågskålen ligger att Aktiespararna ser positivt på att korsägandet inom fastighetsbranschen genom denna, och flera tidigare affärer, minskar vilket borgar för bättre konkurrens och sundare bolagsstyrning. Tillsammans med möjligheten för Kungsledens aktieägare till fortsatt värdeskapande inom Castellum, med inte obetydliga synergier, och att budet är finansiellt godtagbart framstår det därför som klokast för Kungsledens aktieägare att acceptera budet.

Gällande val av vederlag rekommenderas aktieägarna att följa utvecklingen av Castellums aktie för att kunna skapa sig en uppfattning om vilket alternativ som vid deadline är förmånligast och bäst passar den enskilde.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att acceptera budet men att studera de olika alternativen till vederlag för att välja den variant som passar den enskilde bäst.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att budet är rekommenderat av Kungsledens styrelse, bla. med stöd av en fairness opinion av Handelsbanken Capital Markets som anser att budet är finansiellt skäligt
  • Att budet är förenat med sedvanliga villkor, såsom till exempel 90% acceptgrad. Detta kan i vanlig ordning frånfallas.
  • Att acceptfristen löper ut den 29 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 26 oktober 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Redaktionen