Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-09

Acceptera budet på Offentliga hus

wysiwyg_image

SBB har lagt ett budpliktsbud på Offentliga hus efter det att SBB den 18 december kommunicerat att bolaget förvärvat 54,3% av aktierna och rösterna i Offentliga hus, vilket utlöste budplikt. SBB har sedan dess förvärvat fler aktier och kontrollerar per den 15 mars ca 73% av aktierna och rösterna i Offentliga hus.

Budet innebär en premie om 18,7% jämfört med Offentliga Hus senast rapporterade långsiktiga substansvärde per aktie (EPRA NAV) per den 31 december samt ca 22,8% jämfört med stängningskursen för aktien den 17 december 2020, vilket var den sista handelsdagen innan SBB offentliggjorde sitt förvärv. Vederlag erbjuds genom att aktieägaren antingen kan välja att erhålla ett kontant vederlag om totalt 15,66 kr (inkl. utdelningskompensation) per aktie i Offentliga hus eller ett aktievederlag om ca 0,508 D-aktier (inkl. utdelningskompensation om 0,008 aktie) i SBB per aktie i Offentliga hus.

Aktiespararna kan tycka att premien är något snålt tilltagen men acceptabel. I ett läge där SBB därtill redan kontrollerar ca 73% av Offentliga hus, vilket riskerar att göra aktien både illikvid och trögrörlig, alternativt att bolaget avnoteras, så anser dock Aktiespararna att aktieägarna bör acceptera budet.

Avseende vederlaget anser Aktiespararna att det kontanta vederlaget utgör ett tryggare alternativ emedan aktievederlaget bör tilltala den något mer riskmedvetna som hoppas på en fortsatt god utveckling för SBB:s aktier.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför sammantaget att acceptera budet och att välja vederlagsslag efter egen riskvilja.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Offentliga hus oberoende budkommitté rekommenderar budet och att Handelsbanken som gjort en fairness opinion anser budet vara finansiellt skäligt.
  • Att SBB redan per den 15 mars kontrollerade nästan 72,93% av aktierna och rösterna i Offentliga Hus.
  • Att acceptfristen löper ut den 13 april.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 9 april 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen