Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-27

Acceptera Bures bud på Allgon

wysiwyg_image

Efter en kort budstrid med Latour står Bure Equitys (”Bure”) bud på Allgon ensamt kvar efter det att Latour dragit tillbaka sitt bud. Bures bud är på 13,50 kr per aktie och värderar hela Allgon till ca 759 miljoner krononor.

Bures bud innebär en premie om 63,8% gentemot stängningskursen den 11 december 2020, vilket var den sista handelsdagen innan Latours bud offentliggjordes. På 30 och 180 handelsdagars sikt har budet en premie om 67,2 respektive 77,2%. Budet är också hela 25,6% eller 2,75 kronor högre än Latours nu tillbakadragna bud.

Aktiespararna välkomnar att Bures bud innebär en så pass kraftig premie, såväl gentemot marknadens prissättning innan budstriden som gentemot Latours bud och finner budet finansiellt attraktivt.

Bure har villkorat budet med en acceptgrad om endast 50% och öppnar upp för att Allgon kan ligga kvar på First North även efter budet, men med Bure som en stark huvudägare. Allgons styrelse har enligt sitt utlåtande om budet fått information från aktieägare representerande 49,3% av utestående aktier att de avser att acceptera budet. Med detta i åtanke är sannolikheten därmed stor att Bure når de villkorade 50%.

Aktiespararna välkomnar att Bure kan tänka sig att behålla Allgon på First North men vill lyfta ett varningens finger för att likviditeten i aktien riskerar att bli lidande när en så stor andel av aktierna ligger fast hos en ägare. Med detta i åtanke och det i övrigt starka budet anser Aktiespararna det alltför riskfyllt att avstå från att acceptera.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför sammantaget att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att Allgons styrelse rekommenderar budet.
  • Att Allgons styrelse har fått information från aktieägare representerande 49,3% av aktierna att de avser acceptera budet.
  • Att Bure har villkorat budet med en acceptgrad om endast 50% och öppnar för att ha kvar Allgon på First North med Bure som stark huvudägare.
  • Att acceptfristen löper ut den 2 februari.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm  januari 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen