Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Acosense AB: Analys av svartlut för optimering av sodapannor

Acosense får, tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar och
Fraunhofer-Chalmers Center, 2 095 000 kronor för att undersöka
svartlutens dolda egenskaper.

Detta anslag är en fortsättning på det förstudie-anslag som erhölls i
juni 2019 och vars resultat kommunicerades i november 2019. Projektet
finnansieras av Vinnova och ingår i det strategiska program PiiA -
Process Industrial IT and Automation - och kommer påbörjas i mars.

Svartlut är ett komplext bränsle som varierar med vedråvara och
driften av massabruket. Traditionellt har man främst analyserat
svartlutens torrhalt, vilket inte ger hela bilden av svartlutens
egenskaper, och andra variationersom har en stor påverkan på
stabilitet och tillgänglighet har inte kunnat övervakats. Detta
begränsar produktionen och gör att man i många fall undviker
processförändringar som kan öka variationerna i svartluten, såsom
till exempel biobränsle-uttag. Projektet syftar till att ta fram ett
verktyg för att skapa och visualisera ett digitalt "fingeravtryck" av
svartlutens innehåll för att effektivt, och på ett strukturerat sätt
hantera variationerna.

Genom att med Acosense teknik, aktiv akustisk spektrografi, extrahera
information från svartluten, kan en tidigare onåbar föreståelse av
svartlutens egenkaper, och hur de påverkar sodapannans drift, nås.
Detta genom avancerad analys av de ljudspektrum som genereras där
variationer och trender kan följas och vidare analyseras. Inom
projektet kommer bland annat metoder som maskininlärning och
artificiell intelligens appliceras.

Den tidigare förstudien visade tydligt att analys av svartluten, dess
insprutning i pannan och digitala "fingeravtryck" för olika driftfall
i form av frekvensspektrum går att få fram. Projektet kommer att
skapa ett intuitivt användargränssnitt riktat till processoperatörer
för snabbt beslutsfattande, baserat på dessa fingeravtryck.

Målet är att öka energiutvinningen, nå en stabilare och mer
förutsägbar process, undvika onödiga stopp, minska slitage på
utrustning och öka säkerheten.

För ytterligare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 februari.

Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att
optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen
utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar
information ur processvätskan i realtid, och dels genom att
inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket.
Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv
akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in
i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i
vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan.
Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med
själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av
processoptimering - utan ingrepp i processen.

www.acosense.com.
Kort om PiiA
PiiA - Processindustriell IT och Automation - är ett strategiskt
innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och
Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt
stödgrupperingar. Värdorganisation är RISE SICS Västerås. PiiAs
vision är att bidra till att Sverige 2022 är en ledande nation för
utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga
lösningar inom området processindustriell IT och automation.

www.sip-piia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acosense-ab/r/analys-av-svartlut-for-optimeri...
https://mb.cision.com/Main/15410/3039664/1197032.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.