Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

AcouSort: AcouSort får order på AcouTrap från Region Örebro län

AcouSort har mottagit en order på ett AcouTrap-system från Region
Örebro län. Systemet kommer att används i ett projekt inom
cancerforskning. Systemet levereras under första kvartalet 2020 och
generarar intäkter om 50 000 euro.

- Vi har börjat året starkt med ytterligare en order på ett av våra
system. Försäljning av AcouTrap- och AcouWash-system till
forskargrupper som arbetar med cancerforskning är viktigt för att
sprida kunskapen om vår teknologis fördelar inom dessa
forskningsområden. Med fler system ute på marknaden får vi tillgång
till värdefull återkoppling för att styra vår produktutveckling i
rätt riktning, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Liksom ordern på en specialdesignad AcouWash för CTC-separation från
Umeå universitet som AcouSort rapporterade om tidigare i år så kommer
även detta instrument användas av en grupp som arbetar med
cancerforsking. Att intresset för företagets forskningsinstrument
ökar tyder på att AcouSort är på god väg att etablera sin innovativa
teknologi inom detta strategiskt viktiga område.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2020.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acousort/r/acousort-far-order-pa-acoutrap-fra...
https://mb.cision.com/Main/15073/3030579/1190281.pdf

Författare AktieTorget News