Du är här

2018-07-12

AcouSort: Förtydligande kring avtalet med Instrumentation Laboratory

Den 6 juli 2018 publicerade AcouSort AB (publ) ("AcouSort") en
nulägesrapport avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter.
Bland annat avhandlade nulägesrapporten detaljer kring licens- och
distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory Inc
("Instrumentation Laboratory" eller "IL") som bolaget offentliggjorde
i juni 2018. Bolaget vill med detta pressmeddelande förtydliga
avtalets väsentliga kommersiella innebörd för AcouSort och den
inverkan som avtalet bedöms ha på verksamheten.

Torsten Freltoft, VD för AcouSort, kommenterar:

"Vi är glada och stolta över att IL, ett av världens främsta bolag
inom medicinsk teknik, väljer att jobba med AcouSort. Avtalet med IL
innebär det kommersiella genombrott som vi länge arbetat emot,
avseende att integrera vår teknik i andra bolags produkter som
OEM-komponenter. Det är den produktkategori där den stora
kommersiella potentialen i vår teknik finns. Avtalet bevisar även att
vår teknik fungerar, att AcouSort är i absoluta framkanten inom sitt
område och att den affärsmodell vi valt gällande just OEM-produkter
är den rätta för oss. Det ska även poängteras att det nuvarande
avtalet endast avser IL:s rättigheter att använda vår teknologi. När
vi får vår ISO-certifiering på plats finns det härutöver en ännu
större framtida kommersiell potential i det fall AcouSort även väljs
ut som producent av själva komponenten. Vår övergripande vision är
att AcouSort i framtiden ska ha ett antal OEM-avtal, där vi både
licensierar ut teknologin och producerar komponenter".

Den 8 juni 2018 meddelade AcouSort att bolaget nått ett genombrott
genom teckning av ett licens- och distributionsavtal med amerikanska
Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättigheter att
implementera AcouSorts teknologi i en av IL:s produktlinjer. Denna
produktlinje är inom ett av IL:s fokusområden. Nästa steg i avtalet
innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga instrument
och under detta utvecklingsarbete kommer AcouSort, mot marknadsmässig
ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin.

Upplägget för de royalties som IL ska betala till AcouSort består dels
av en lägstanivå med en kontinuerlig årlig ökning och dels en del som
beräknas på försäljningsvolym för de produkter som innehåller
AcouSorts teknologi. Detta innebär att AcouSort kommer att erhålla en
ren ersättning eftersom IL betalar för att använda sig av teknologin,
vilket inte medför några kostnader för AcouSort. För år 2018 är
lägstanivån på royalties 100 000 USD, motsvarande cirka 880 kSEK.
Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida
potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en
exakt uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid
full marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt
avtal för denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst
1,5 MUSD per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga
försäljning som IL har idag inom den tänkta applikationen.

Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar
AcouSorts teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation
rörande tillverkning av de fysiska komponenterna. Det innebär att
förutom de uppskattade årliga potentiella royaltyintäkterna om cirka
1,5 MUSD tillkommer det potentiella ytterligare intäkter i det fall
AcouSort erhåller kontrakt om att tillverka och tillhandahålla
komponenten för ultraljudsbaserad separationsteknologi till IL:s
produkt. Den potentiella intäkten och vinsten för tillverkning är
idag svår a tt uppskatta men AcouSorts styrelse ser att även denna är
substantiell.

För att kunna leverera komponenter för IL:s applikation behöver
AcouSort kunna uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk
utrustning. AcouSort arbetar för och bedömer att denna
kvalitetssäkring ska uppnås under 2019 och att bolaget därmed kommer
att bli en potentiell leverantör av själva komponenten.
ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu påskrivna royaltyavtalet.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

(torsten.freltoft@acousort.com)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/fortydligande-kring-avtalet-med-ins...
http://mb.cision.com/Main/15073/2573901/877370.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.