Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

AcouSort: Idag inleds teckningstiden i AcouSort AB:s nyemission

Idag, den 22 november 2016, inleds teckningstiden i AcouSort AB:s
("AcouSort") nyemission inför planerad notering på AktieTorget.
Teckningstiden löper till och med den 6 december 2016. Vid
fulltecknad nyemission tillförs AcouSort 11 MSEK före
emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK, motsvarande cirka 41
procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel
finns tillgängliga via AcouSorts (www.acousort.com), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor.

Om AcouSort, bolagets nyemission och planerad notering

AcouSort är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund.
Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som
är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra
celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud.
Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning
och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis
cancer och sepsis (blodförgiftning). Teknologin som AcouSorts
produkter baseras på har ett antal fördelar jämfört med
centrifugering som är den i dagsläget vedertagna metoden. AcouSort
har tre produkter i olika utvecklingsfaser; cellanrikningssystemet
AcouTrap som är under produktion och försäljning, celltvättstationen
AcouWash som är planerad att lanseras inom sex månader från notering
och en OEM-modul för separation av plasma från blod som är under
utveckling. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga
instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om
biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal
utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision
att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

AcouSort står nu inför en fas där bolaget avser att implementera
större utvecklings- och kommersialiseringsplaner. Med anledning av
detta genomför bolaget nu en nyemission om högst 11 MSEK, inför
planerad notering på AktieTorget. Det är styrelsens bedömning att en
nyemission och notering kan möjliggöra vidareutveckling av bolagets
teknologi och produkter och därmed ge bolaget och dess produkter ett
stort genomslag på den globala marknaden.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Det är med anledning av vår målsättning att driva AcouSort mot
kliniska tillämpningar som vi nu väljer att genomföra en nyemission
om 11 MSEK och efterföljande planerad notering på AktieTorget. Vi
bedömer att likviden från denna nyemission kommer att möjliggöra
implementering av en omfattande kommersialiserings- och
utvecklingsplan. Denna plan innefattar bland annat utvecklingen av
den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra
befintliga produkter och upprättandet av strategiska partnerskap med
större aktörer inom Life Science-branschen. Vi tror att dessa
aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av bolaget
och därmed också driva bolaget till ett positivt kassaflöde och
lönsamhet som kan leverera avkastning till aktieägarna under 2018. Vi
har redan sålt ett antal instrument för forskningsändamål och ligger
i förhandlingar om ytterligare försäljning och därmed har vi börjat
generera intäkter.

Vår långsiktiga vision är dock att våra produkter ska användas för
kliniska tillämpningar inom sjukvården och vi är på god väg ditåt,
med utvecklingen av vår första OEM-modul för denna tillämpning i
samarbete med ett internationellt medtech-bolag med avsikten att
integrera den i nästa generation av deras instrument. Det är inom
sjukvården som den verkliga vinsten finns, både med avseende på de
patienter som får effektivare behandling men även för våra aktieägare
då de kliniska tillämpningarna har god finansiell bärighet. Med de
orden vill jag hälsa potentiella investerare välkomna att bli en del
av AcouSort - ett bio/medtechbolag med stor framtida potential och
med grunden i världsledande forskning."

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 22 november - 6 december 2016.

Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 2 000 000
aktier och lägst 1 200 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission
tillförs bolaget 11 MSEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för
nyemissionens genomförande och därigenom även den planerade
noteringen på AktieTorget är 6,6 MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950
SEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 512 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 30,3 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
totalt cirka 4,5 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av
emissionslikviden.

Marknadsplats: Aktien i AcouSort är planerad att noteras på
AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 januari
2017.

ISIN-kod: SE0009189608

Planerade investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer AcouSort att delta vid
investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och
framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det
bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna,
vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se)
eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10,
eller e-post via anmalan@sedermera.se.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
22 Frukostträff Sedermera Anmälan sker via mail
november med FondkommissionNorra tillanmalan@sedermera.se
2016, Sedermera Vallgatan 64Malmö
cirka Fondkommission
08:30
-10:30
23 Lunchträff hos AktieTorgetMäster Anmälan sker via mail
november AktieTorget Samuelsgatan tillinbjudan@aktietorget.se
2016, 42Stockholm
12:00 -
13:15
2 december Lunchträff med Elite Park Avenue Anmälan sker via mail
2016, Sedermera HotelKungsportsavenyn tillanmalan@sedermera.se
11:40 - Fondkommission
13:00 36Göteborg

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns tillgängliga via AcouSorts
(www.acousort.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Förutsättning för notering

AcouSort är godkänt för notering på AktieTorget förutsatt att
AktieTorgets krav på ägarspridning uppnås samt att den fastställda
lägstanivån för nyemissionen uppnås.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort i
samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade
noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 november 2016.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot bio-/medtech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en
plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/idag-inleds-teckningstiden-i-acouso...
http://mb.cision.com/Main/15073/2127632/593225.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.