Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-24

AcouSort: Statusuppdatering avseende pågående projekt och aktiviteter

AcouSort AB ("AcouSort") lämnar härmed, den 24 januari 2017, en
statusuppdatering avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter.
AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare
kommunicerad plan. Planen för ett tredje samarbetsprojekt avseende
separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är
flyttad från Q4 2016 till Q1 2017. En ny version av
cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer
presenteras på flera större internationella konferenser under våren.

Uppdatering avseende OEM-projekten

AcouSort har, som tidigare kommunicerats, för närvarande två pågående
och ett planerat projekt med olika samarbetspartners inom Life
Science-branschen gällande så kallade OEM-applikationer. Inom dessa
projekt är bolagets teknologi avsedd att byggas in i
samarbetspartnerns produkter för kliniska ändamål.

Det första av dessa projekt ("projekt 1"), avseende separation av
blodplasma, inleddes Q1 2015 och är således längst fram i
utvecklingen. Under Q4 2016 färdigställde bolaget den tredje fasen i
projekt 1 med mycket goda resultat. Fasen avsåg bland annat att
undersöka om tidsåtgången för AcouSorts separationsteknologi var
tillräckligt låg för praktisk applikation och resultaten överträffade
samarbetspartnerns specifikationer. Tidsplanen för detta projekt,
tidigare kommunicerad i bolagets noteringsmemorandum, gäller
fortsatt. Beslut gällande tidpunkt för kommersiell lansering av
samarbetspartnerns färdiga produkt ligger slutligt hos
samarbetspartnern.

Det andra projektet ("projekt 2"), som avtalades och inleddes under Q4
2016, avser tvätt och anrikning av celler. Projekt 2 löper på väl och
bolaget planerar att avsluta den första fasen av projekt 2, en
generell förstudie avseende separationsteknologins anpassningsbarhet
till samarbetspartnerns behov, under Q2 2017.

Det tredje projektet ("projekt 3") avser precis som projekt 1
separation av blodplasma men för en annan applikation. AcouSort och
bolagets samarbetspartner för projekt 3 har kommit överens om
aktiviteterna inom projektet, däremot har projektavtalet ännu inte
skrivits under, vilket gör att projekt 3 tidigast kan inledas under
Q1 2017.

Uppdatering avseende AcouSorts forskningsinstrument

Parallellt med projekten avseende OEM-applikationerna pågår även
utveckling och marknadsaktiviteter avseende bolagets
forskningsinstrument för icke-kliniska ändamål. Under 2015 placerades
tre prototyper av AcouTrap ut hos universitetsbaserade
forskningsgrupper inom forskningsfältet extracellulära mikrovesiklar,
för utvärdering av systemets funktionalitet. Efter feedback från
dessa grupper kunde bolaget under Q3 2016 lansera version 2.1 (en
första kommersiellt gångbar version) av AcouTrap och under Q4 2016
sålde och levererade AcouSort det första exemplaret av AcouTrap 2.1
till ett stort europeiskt Life Science-bolag. Bolaget arbetar nu med
en ytterligare uppdatering av AcouTrap, vilken främst ska bidra till
underlättad produktion av den kommande tillverkningsomgången av
AcouTrap-systemet, vilken beräknas omfatta tio exemplar.

AcouSorts planerade marknadsaktiviteter

För att marknadsföra AcouSorts produkter och teknologi avser bolaget
under 2017 att närvara på ett antal stora internationella
branschkonferenser. I februari kommer bolaget att delta på SLAS2017
(Society for Laboratory Automation and Screening) i Washington D.C,
USA, där bolagets cellinfångningsplattform AcouTrap i konkurrens med
andra innovativa produkter blivit utvald visas på SLAS2017 Innovation
AveNEW. Detta blir den första gången som bolaget får tillfälle att
presentera sina produkter för en större internationell publik. I maj
och juni kommer bolaget dessutom att delta dels på International
Society for Extracellular Vesicles-mötet i Toronto, Kanada och dels
på CYTO2017 (International Society for Advancement of Cytometry) i
Boston, USA.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Det är glädjande att kunna delge marknaden denna statusuppdatering då
det enligt oss för närvarande sker en god utveckling för AcouSort.
Bolagets IPO och notering på AktieTorget föll väl ut och intresset
att delta var stort, med en teckningsgrad i nyemissionen på cirka 695
procent. AcouSorts aktie har, enligt oss, tagits väl emot av
marknaden under tiden sedan noteringen. Våra pågående OEM-projekt
utvecklas väl och vi har uppnått ett antal viktiga milstolpar och
faser i projekten och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling i
projekten under 2017. Försäljningen av våra forskningsinstrument har
inletts och vi kunde under Q4 2016 leverera en AcouTrap 2.1 till ett
stort internationellt Life Science-bolag - en viktig milstolpe som
enligt vår bedömning har potential att ge goda synergieffekter i form
av ökad medvetenhet på marknaden om vår teknologi. För att
ytterligare marknadsföra AcouSort och våra produkter avser vi
dessutom delta på ett antal stora internationella branschkonferenser,
vilket enligt vår bedömning ytterligare kan öka marknadens
medvetenhet om vår teknologi och som dessutom kommer ge oss en första
möjlighet att marknadsföra våra produkter till en internationell
publik."

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 januari 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/statusuppdatering-avseende-pagaende...
http://mb.cision.com/Main/15073/2172337/618258.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.