Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-22

AcouSort: Viktiga framsteg i AcouSort

AcouSort AB lämnar idag en nulägesrapport avseende bolagets pågående
projekt och aktiviteter. Samtliga projekt har under året gjort
viktiga framsteg med avseende på resultat och kommersialisering.

Den 8 juni meddelade AcouSort att ett licens- och distributionsavtal
ingåtts med amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet med IL är
det kommersiella genombrott som AcouSort länge arbetat emot, avseende
att integrera bolagets teknik i andra bolags produkter som
OEM-komponenter.

Avtalet ger IL rättigheter att, i en av IL:s produktlinjer, exklusivt
implementera AcouSorts bakgrundsteknologi såväl som de specifika
resultat som framkommit under de senaste årens gemensamma studier.

- Avtalet med Instrumentation Laboratory innefattar den
produktkategori där den stora kommersiella potentialen i bolagets
teknik finns. Avtalet bevisar även att AcouSorts teknik fungerar, att
AcouSort är i absoluta framkanten inom sitt område och att den
affärsmodell som bolaget valt gällande just OEM-produkter är den
rätta. För att ytterligare stärka vårt erbjudande har vi även inlett
diskussioner om potentiellt att kunna vara en leverantör av
förbrukningsmaterial i form av separationsmoduler för systemet, säger
Torsten Freltoft.

Nästa steg innebär att applicera teknologin i ett av IL:s på marknaden
befintliga instrument och under detta utvecklingsarbete kommer
AcouSort, mot marknadsmässig ersättning, att tillhandahålla
rådgivning avseende teknologin. Arbetet med produktutvecklingen
utvecklas mycket väl och följer den uppsatta tidsplanen för
samarbetet.

Lanseringen av AcouWash genererar stort intresse

AcouWash-systemet togs mycket väl emot när systemet lanserades på
CYTO-2018 i Prag i maj. Som en kvittens på AcouSorts
innovationsförmåga bjöds AcouSort även in för att demonstrera
AcouWash på seminariet Innovation AveNEW under
SLAS-Europe-konferensen i Bryssel den 27-29 juni 2018. På båda dessa
konferenser fick AcouSort kontakt med flertalet potentiella kunder
samt värdefulla kontakter avseende potentiella framtida OEM-projekt.

- Det är viktigt för oss att medverka på konferenser så att andra
uppmärksammar och intresserar sig i det vi gör. Vi hade en väldigt
lyckad lansering av AcouWash som gett oss möjlighet att presentera
systemet för mycket intressanta målgrupper. De leads och kontakter
som vi knöt till bolaget har därefter genererat ett antal kundbesök
och demonstrationer, säger Torsten Freltoft.

Om AcouWash

AcouWash möjliggör varsammare hantering av cellerna, en automatiserad
process, högre effektivitet och en möjlighet att tvätta små
cellpopulationer med minimala förluster. Systemet är dessutom
särskilt lämpligt för tillämpningsområden som kräver en mycket ren
och stabil celltvätt eller som kräver en automatiserad process för
att därigenom minska variationer mellan olika cellbatcher. Dessa
produktfördelar gör att AcouWash i många situationer är ett bättre
val än klassiska centrifuger, vilket idag är den vanligaste metoden
för celltvätt.

AcouTrap - publikationer i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter

Som tidigare meddelat använder flera forskningsgrupper på Lunds
universitet AcouTrap-prototyper i stora forskningsprojekt, där
systemet spelar en nyckelroll. Forskargruppernas resultat visar att
AcouTrap fungerar väl och utgör en väsentligt förenklande faktor vid
analys av extracellulära vesiklar i biologiska prover. Studierna har
dessutom börjat generera publikationer och nyligen har två
vetenskapliga artiklar publicerats om studier där AcouTrap har
använts. Dessa publikationer kommer användas av AcouSort som
marknadsmaterial för AcouTrap och den ökande synligheten av vår
teknik har redan lett till möten med ett flertal företag och sjukhus
om hur tekniken kan användas i deras verksamhet.

Nedan följer en kort beskrivning av de två nyligen publicerade
artiklarna:

Acoustic Enrichment of Extracellular Vesicles from Biological Fluids

Studien handlar om att isolera extracellulära vesiklar från
kroppsvätskor som blod och urin. Extracellulära vesiklar är fria
flytande sfärer gjorda av samma substans som omsluter levande celler,
fosfolipider. De är extremt små, allt från en tusendels millimeter
ner till tiotals miljondelar av en millimeter (tiotalet nanometer).
Därför är de mycket svåra att hantera, att isolera från kroppsvätskan
och att anrika i ett tillräckligt stort antal för analys.
Traditionellt isoleras de genom en metod som kallas
ultracentrifugering, vilket är arbetskrävande, långsam, kräver stora
provvolymer i milliliterklass och tar totalt 4-5 timmar. AcouTraps
isoleringsprocedur tar cirka 15 minuter som snabbast och kan arbeta
med prover ned till 10-talet mikroliter. Studien visar att vesiklarna
inte på något sätt påverkades av denna snabba behandling. De gav
likartade resultat som när de analyserades med traditionella
isoleringsmetoder. Studien drar slutsatsen att AcouTrap kommer att
vara ett mycket användbart verktyg för att förenkla, påskynda och
automatisera detta nya forskningsområde och möjliggöra ny diagnostik.

Analytical Chemistry: 90, Ku, A. et al. 2018. Artikeln i sin helhet
finns tillgänglig här:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.8b00914

Effect on exercise on the plasma vesicular proteome: a methodological
study comparing acoustic trapping and centrifugation

Precis som i studien beskriven ovan användes AcouTrap-systemet för att
isolera extracellulära vesiklar, i detta fall från human blodplasma.
Studien testade effekten av motion på förekomsten av en viss typ av
markörprotein i extracellulära vesiklar i blodet. Studien genomfördes
på 20 personer genom att ta venösa blodprover före och en timme efter
ett tio minuters träningspass på träningscykel. Man finner att
AcouTrap metoden ger samstämmiga resultat med traditionell
ultracentrifugeringsteknik och bland annat visar man på en klar
reducering av vesiklar med markör proteinet (CD62E+) i bägge
metoderna. Vidare hittades mycket mer detaljerade molekylära
förändringar i AcouTrap isolerade vesiklar jämfört med analys av
blodplasma. Vesiklarna isolerades med användning av AcouTrap och
parallellt med den nuvarande standardmetoden; ultracentrifugering.
Precis som i studien beskriven ovan var AcouTrap-metoden betydligt
snabbare; med en processtid på femton minuter jämfört med flera
timmar. Analysresultaten för träningsmarkörproteinet visade att det
var lika lätt detekterat och på samma nivåer med båda metoderna.
Denna studie visar användbarheten av AcouTrap i ännu en bioanalys.

Lab on a Chip: Bryl-Gorecka, P. et al 2018. Artikeln i sin helhet
finns tillgänglig här:

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/LC/C8LC00686E

AcouSort inleder program för masterstudenter

AcouSort har nyligen infört ett internt program inom vilket
masterstudenter, främst från Lunds Tekniska Högskola, ges möjlighet
att skriva sina examensarbeten hos AcouSort.

AcouSort verkar i en spännande och ständigt aktuell bransch och
uppmuntrar nytänkande som gör skillnad både inom företaget och i
samhället. Genom detta program får AcouSort ett värdefullt inflöde av
både ny kunskap och spännande infallsvinklar.

Som et exempel har Jessica Congiu som avslutning på sina studier till
Civilingenjör i Teknisk Nanovetenskap precis presenterat sitt
examensarbete "Automated staining and washing of cells and
microvesicles using acoustic trapping" som har utförts på AcouSort.
Examensarbetet visar på möjligheten att automatisera och snabba upp
hanteringen av vesiklar genom användandet av vårt
AcouTrap-instrument. Resultaten från examensarbetet kommer
presenteras på det årliga mötet för American Society for Exosomes and
Microvesicles in Baltimore den 24 oktober.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/viktiga-framsteg-i-acousort,c2650115
http://mb.cision.com/Main/15073/2650115/930412.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.