Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Acrinova: Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Höör

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar idag att bolaget har ingått
avtal med Hellasvägen Invest AB om förvärv av fastigheten Höör Hällbo
17 i Höörs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500
kvm. Den är fullt uthyrd med 11 år kvar på hyrestiden. Tomten
omfattar en total areal om 50 292 kvm. Efter hyrestidens utgång finns
det möjligheter att exploatera tomten för bostadsbyggande.
Uppskattningsvis 50 000 kvm bostadsyta kan maximalt byggas på sikt.
Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 100 MSEK, varav cirka 15 MSEK
kommer att finansieras i form av en riktad emission av totalt 630 558
aktier i Acrinova om 24 SEK per aktie, och resterande 85 MSEK betalas
kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.
Tillträde till fastigheten är planerat att ske senast i mars 2020.

Om finansiering av fastigheten
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 100 MSEK. Av dessa
100 MSEK kommer cirka 15 MSEK att finansieras genom en riktad
emission av 630 558 aktier i Acrinova till Hellasvägen Invest AB, med
ett pris om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 3
procent för befintliga aktieägare i Acrinova, baserat på registrerat
antal aktier i Acrinova per den 8 januari 2020. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för
styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket
medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i
en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande
fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 85 MSEK är planerad
att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom
banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
"Acrinova fortsätter växa och vi kan idag meddela vårt första
fastighetsförvärv under 2020. Vi fortsätter att dra nytta av det
momentum i verksamheten som vi byggde upp under 2019, med flera
genomförda fastighetsförvärv, ett lyckat listbyte och en större
kapitalinjektion i slutet av året, och detta nya förvärv bidrar till
att ytterligare stärka Acrinova. Fastigheten vi nu har förvärvat är
en välskött industrifastighet där det idag genom en hyresgäst bedrivs
bland annat lager- och verkstadsverksamhet, och detta kommer tillföra
ytterligare ett fint tillskott till våra löpande hyres- och
förvaltningsintäkter. Dessutom kan det på sikt bli ett spännande
exploateringsprojekt med upp till 50 000 kvm bostäder"

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/acrinova-ingar-avtal-om-forvarv-av...
https://mb.cision.com/Main/12091/3005519/1172636.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.