Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Acrinova: Acrinova publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2019

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") publicerar härmed delårsrapport
avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns
tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida
(www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
" Det tredje kvartalet 2019 är nu avslutat. Aktivitetsnivån har i
sedvanlig ordning varit hög och vi fortsätter att jobba målmedvetet
med utvecklingen av både våra fastigheter och av bolaget i stort. Vi
fortsätter även att arbeta hårt med vår löpande verksamhet vilket
även återspegla sig i vårt resultat för kvartalet. Jämfört med
motsvarande period under föregående år så ökar vi våra intäkter med
nästan 4 mkr, med ett resultat för tredje kvartalet som uppgår till
cirka 5,8 mkr. Dessutom har vi ökat värdet på vårt fastighetsbestånd
med nästan 100 mkr, vilket också är glädjande. Det känns naturligtvis
mycket bra att på löpande basis kunna leverera organisk tillväxt och
vi har mycket god tilltro till vår förmåga att uppnå våra långsiktiga
målsättningar som vi presenterade tidigare i år."

Sammanfattning av tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30))
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 24 878 (20 674).
· Rörelseresultatet uppgick till 15 490 (15 664).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 3 879 (5 711).
· Periodens resultat uppgick till 5 793 (9 440).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,67).

Sammanfattning av årets första nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för
motsvarande period under föregående år inom parantes.

· Nettoomsättningen uppgick till 69 944 (65 074).
· Rörelseresultatet uppgick till 48 716 (45 958).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 13 008 (14 703).
· Periodens resultat uppgick till 24 098 (22 511).
· Periodens resultat per aktie uppgick till 1,67 kr (1,61).
· Eget kapital per aktie uppgick till 20,32 kr (18,26).
· Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 21,95 kr
(19,34).

· Soliditeten uppgick till 46,6 % (49,7 %)
· Räntetäckningsgraden uppgick till 3,61 ggr (4,83)
· Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång
till 19 630 tkr (35 423).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se
Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B485ABBA11A9DFACE0...
https://mb.cision.com/Main/12091/2961545/1141302.pdf
https://mb.cision.com/Public/12091/2961545/b88d0d062f2b3f93.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.