Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Acrinova: Acrinovas styrelse beslutar om riktad nyemission om högst cirka 49,5 MSEK

Acrinova AB (publ) ("Acrinova") meddelar idag att bolagets styrelse
beslutar om en riktad nyemission om högst totalt 2 199 600 aktier för
22,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka
49,5 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 mars
2020.

VD Ulf Wallén kommenterar:
"Som en del av vår expansionsstrategi genomför vi nu en riktad
nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter
för Acrinova. Genom den riktade nyemissionen kan Acrinova tillföras
ytterligare kapital på ett effektivt sätt - kapital som bidrar till
att ytterligare förstärka vår finansiella ställning."

Motiv till den riktade nyemissionen
Styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna på
sikt att genom nyemissionen få in nya kapitalstarka ägare i bolaget
och därmed bredda basen av större investerare samtidigt som bolaget
tillförs kapital som möjliggör en fortsatt expansiv tillväxt genom
förvärv av fastigheter och bolag.

Om den riktade nyemissionen
Acrinovas styrelse har beslutat att, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämma den 5 mars 2020, genomföra en riktad nyemission av
högst totalt 2 199 600 aktier i Acrinova, till ett pris om 22,50 SEK
per aktie. Detta innebär en total emissionslikvid om högst cirka 49,5
MSEK.

Emissionskursen är fastställd utifrån den volymviktade
genomsnittskursen mellan 26 februari 2020 och 10 mars 2020 med en
rabatt på cirka 5,5 procent. Nyemissionen riktar sig till investerare
där varje enskild investerare åtar sig att investera för ett belopp
motsvarande minst 100 000 EUR. Minimiposten har därför fastställts
till 4 888 aktier och antalet miniposter för varje enskild tecknare
uppgår till minst 10 poster (motsvarande cirka 102 354 EUR baserat på
den av Riksbanken fastställda växlingskursen för SEK/EUR per den 10
mars 2020). Teckning av aktier sker på en särskild teckningsanmälan
som finns tillgänglig på bolagets webbplats under teckningsperioden
som pågår från den 11 mars 2020 och 3 april 2020. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.

Antalet aktier och aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 19 898 347 aktier. Vid fulltecknad riktad
nyemission kommer antalet aktier att öka med 2 199 600 aktier, vilket
medför att det totala antalet aktier därmed uppgår till 22 097 947
aktier.

Aktiekapitalet kommer att öka med högst 733 200,000001 SEK. Från 6 632
782,333335 SEK till 7 365 982,333336 SEK. Baserat på idag registrerat
aktiekapital medför denna riktade nyemission en utspädning om högst
cirka 10 % för Acrinovas befintliga aktieägare.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna på
sikt att genom den riktade nyemissionen få in nya kapitalstarka ägare
i bolaget och därmed bredda basen av större investerare samtidigt som
bolaget tillförs kapital som möjliggör en fortsatt expansiv tillväxt
genom förvärv av fastigheter och bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i
södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas
fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och
projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi
optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 mars 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/acrinovas-styrelse-beslutar-om-rik...
https://mb.cision.com/Main/12091/3057246/1209582.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.