Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Acrinova: Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut
2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om
vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen
föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra
utbetalningen 1 november 2019.

· Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets
angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2018.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att
fastställa arvodet till styrelseordförande till tre basbelopp, till
styrelseledamöter till två basbelopp och till styrelsesuppleanter
till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet
styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken ordinarie och en
suppleant.

· Stämman beslutade om omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och
Ylwa Karlgren till styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av
Joakim Stenberg till styrelseledamot och val av Claes Olsson till
styrelsesuppleant. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige
revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att
bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna
fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier
eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier
som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller
innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska
kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Malmö 2019-04-26

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acrinova/r/kommunike-fran-arsstamman,c2797784
https://mb.cision.com/Main/12091/2797784/1032915.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.