Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Acrinova: Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-05-10

VD:s redogörelse

Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Den
extra bolagsstämman står helt bakom styrelsens förslag som redovisas
nedan. Samtliga beslut var enhälliga. I beslutet angående förvärv av
aktierna i Norama Asset Management AB deltog inte Roger Eriksson och
Lars Rosvall.

Vid extra bolagsstämma fattades följande beslut:

Utökat bemyndigande att ge ut nya aktier i Acrinova AB (publ). Det nya
bemyndigandet ökas med ytterligare fyra miljoner aktier allt inom
ramen för bolagsordningen.

Acrinova AB (publ) har den 10 maj ingått överenskommelse att genom ett
apportförfarande förvärva 9 051 st. aktier i Norama Asset Management
AB, 556806-3381. Ägarandel i Norama Asset Management AB uppgår till
100 %.

Köpeskilling för Acrinova aktierna är 48 750 000 kr dvs 37:50 kr per
aktie. Aktierna ger möjlighet till utdelning först efter kommande
förslag till utdelning.

Priset på Norama Asset Management AB's aktierna är fastställd till 5
386:15 kr.

Genom transaktionen får vi fem nya ägare i Acrinova AB (publ):
Malmöhus Invest AB, MaMi 2 Invest AB, BSW Capital AB, Fastighets AB
Vasaström samt Perflo i Växjö AB.

Efter transaktionen kommer Acrinova att ha 3 969 748 st. aktier och
ett aktiekapital på 3 969 748 kronor.

Acrinova kommer att växa betydligt det närmaste året och beräknar att
ha ett fastighetsvärde före utgången av 2016 på ca 500 miljoner
kronor. Inom kort kommer tre fastighetsaffärer att presenteras.

"Vi har nu genomfört ytterligare en apportemission och genom denna
transaktion är genom denna transaktion skapar vi en trygg inkomstbas
för fortsatt expansion. "

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acrinova/r/kommunike-vid-extra-bolagsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/12091/2005954/513627.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.