Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Actic: Actic Delårsrapport - Investeringar i erbjudande för en stabiliserad kundbas

I dagens delårsrapport för årets första nio första månader redovisar
Actic en tillväxt om 11 procent till 652 (586) Mkr, vilken framför
allt drevs av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 4
procent-enheter, och förklaras av ett intensifierat fokus på
tilläggstjänster samt nyetableringar. Samtidigt ökade snittintäkten
per medlem med 10 procent till 336 (305) kr per månad, tack vare en
stark utveckling för PT-verksamheten. Under året har fem nya
anläggningar öppnats samtidigt som förvärv av tolv anläggningar
genomförts, varav nio konsolideras 1 december.

"För att stabilisera och få en växande kundbas fortsätter vi att
investera i vårt erbjudande och genomföra aktiviteter för att öka
inflödet av nya medlemmar. Vi arbetar också med effektiviseringar och
att sänka kostnaderna på både central och lokal nivå i koncernen. Det
ska leda till att de finansiella målen nås på medellång sikt", säger
Christer Zaar VD och koncernchef för Actic Group.

Det justerade rörelseresultatet mätt som EBITDA uppgick till 110 (116)
Mkr under perioden. Det ger en marginal om 16,9 (19,8) procent, att
relateras till målet på medellång sikt om 20 procent. Marginalen har
påverkats av ökad etableringstakt, en svagare utveckling i den norska
verksamheten samt investeringar i erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Zaar, VD Actic, christer.zaar@actic.se, 070-893 33 22

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ)
ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den tisdagen den 14 november kl 07:45.

Actic håller en telefonkonferens kl 10:00 idag där koncernchef
Christer Zaar och finanschef Ewa Buhre Gidlöf kommenterar rapporten.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08-99 92 13 med
koden 275710#.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Actics
webbplats www.acticgroup.com.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym &
Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag
en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade
gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem
länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic
erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training)
där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av
välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet
differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att
attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden.
Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala
samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som
har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750
heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner
kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/actic/r/actic-delarsrapport---investeringar-i-...
http://mb.cision.com/Main/10339/2390649/751123.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.