Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Active Biotech: Active Biotech AB - Delårsrapport januari - mars 2019

Kvartal 1 i korthet

* Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med
AstraZeneca för utvärdering av ANYARA ("naptumumab") i kombination med
IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien
* Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande
bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB.
Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av
förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till
Esteas bud
* Active Biotech ingår avtal om överlåtelse av bolagets fastighet Forskaren 1
i Lund till ett nybildat investerarkollektiv lett av fastighetsbolaget
Estea AB
* Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling
av akuta leukemier med tasquinimod i USA

Händelser efter periodens utgång

* Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens
förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till Estea AB

* Active Biotech slutför överlåtelse av fastigheten, Forskaren 1, till Estea
AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK och motsvarar
fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett
likviditetstillskott om cirka 70 MSEK

Ekonomisk översikt

----------------------------------------------------------
| MSEK Q1 Helår |
| 2019 2018 2018 |
| |
| Nettoomsättning 5,5 4,8 20,1 |
| Rörelseresultat -6,4 -8,5 -29,8 |
| Resultat efter skatt -8,1 -10,2 -36,9 |
| Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,11 -0,27 |
| Likvida medel (vid periodens slut) 16,4 12,8 25,6 |
----------------------------------------------------------
För ytterligare information, vänligen kontakta:

-------------------------------------------
| Helén Tuvesson, VD Active Biotech AB |
| Tfn 046-19 21 56 |
| (org.nr 556223-9227) |
| Box 724, 220 07 Lund |
| Tfn 046-19 20 00 |
| Hans Kolam, CFO |
| Tfn 046-19 20 44 |
-------------------------------------------
Rapporten finns även tillgänglig påwww.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna
delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 april, 2019, kl. 08.30 CET.

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - mars 2019
http://hugin.info/1002/R/2242448/884990.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.