Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Active Biotech: Active Biotech Bokslutsrapport januari - december 2018

Kvartal 4 i korthet

* Active Biotech lämnade uppdaterad information om bolagets finansiella
ställning
* Nya data från LEGATO-HD studien presenteras på HSG 2018

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari - december

* Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat i
USA
* Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner
kronor
* Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för
ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago
* Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och
säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom (HD), inte uppnådde sitt
primära mål att bromsa sjukdomsutveckling. Däremot uppnåddes det sekundära
målet, minskad hjärnatrofi. Laquinimod uppvisade utmärkt säkerhet i studien

* Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbete med The Wistar Institute,
Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta klinisk utveckling i
multipelt myelom
* Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och
kommersialisering av laquinimod
* Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom
presenterades på EHDN

Händelser efter periodens utgång

* Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med Astra
Zeneca för utvärdering av ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i
den planerade fas 1b/2 studien
* Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande
bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB.
Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av
förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till
Esteas bud
* Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling
av akuta leukemier med tasquinimod i USA

Ekonomisk översikt

---------------------------------------------------------------
| MSEK Q4 Q1-Q4 |
| 2018 2017 2018 2017 |
| |
| Nettoomsättning 4,8 5,4 20,1 20,2 |
| Rörelseresultat -7,1 -58,4 -29,8 -102,5 |
| Resultat efter skatt -8,9 -60,1 -36,9 -108,8 |
| Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,49 -0,27 -0,89 |
| Likvida medel (vid periodens slut) 25,6 25,2 |
---------------------------------------------------------------
För ytterligare information, vänligen kontakta:

-------------------------------------------
| Helén Tuvesson, VD Active Biotech AB |
| Tfn 046-19 21 56 |
| (org.nr 556223-9227) |
| Box 724, 220 07 Lund |
| Tfn 046-19 20 00 |
| Hans Kolam, CFO |
| Tfn 046-19 20 44 |
-------------------------------------------
Rapporten finns även tillgänglig påwww.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna
bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30
CET.

Active Biotech Bokslutsrapport 2018
http://hugin.info/1002/R/2234863/879591.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.