Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Active Biotech: Active Biotech Delårsrapport januari - september 2019  

   

Väsentliga händelser under kvartal 3

* Framtagande av en ny affärsplan för laquinimod och tasquinimod,
baserad på de omfattande tidigare framtagna prekliniska och kliniska
data, pågår
* Data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons
sjukdom presenterades på den internationella kongressen Parkinson?s
disease and movement disorders

Händelser efter periodens utgång

* Första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab
estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer
* Prekliniska data för naptumomab estafenatox presenterades vid Society
for Immunotherapy of Cancer?s 34th Annual Meeting

Ekonomisk översikt  

MSEK Q3 Q1-Q3 Helår
  2019 2018 2019 2018 2018
           
Nettoomsättning 0,9 4,7 7,5 15,2 20,1
Rörelseresultat -9,3 -6,9 -21,1 -22,8 -29,8
Resultat efter skatt -9,3 -8,7 -22,9 -28,0 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,06 -0,16 -0,21 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut)     69,9 36,0 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44 Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna
delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 14 november, 2019, kl. 08.30. 

Bilaga

* Active Biotech Delårsrapport januari ? september 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.