Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-16

Active Biotech: Active Biotech och Ipsen meddelar att utvecklingen av tasquinimod för behandling av prostatacancer avbryts

Lund, Sverige and Paris, Frankrike, den 16 april, 2015
- Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och Ipsen (Euronext: IPN; ADR:
IPSEY) presenterar idag resultaten från studien 10TASQ10. Även om studien
visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskar risken för
radiologisk cancerprogression eller dödsfall (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 -
0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC)
som ännu inte behandlats med kemoterapi, förlängde inte behandling med
tasquinimod totalöverlevnaden (OS, HR=1.09, CI 95%: 0.94 - 1.28).

Effektdata och preliminära säkerhetsdata ger sammantaget ej en positiv
nytta/risk-kvot i denna population, vilket medför att bolagen beslutat att
avsluta alla studier i prostatacancer. Fullständiga resultat kommer att
presenteras vid en kommande vetenskaplig konferens.

Marc de Garidel, Chairman and Chief Executive Officer Ipsen
:"Vi känner en besvikelse gentemot prostatacancer-patienter. Ipsen bibehåller
sitt starka engagemang inom området onkologi.
Vi är tacksamma gentemot de läkare, vårdnadsgivare, patienter och deras
familjer som varit involverade i studien".

Professor Tomas Leanderson, Verkställande direktör Active Biotech:
"Utgången av studien 10TASQ10 är en stor besvikelse mot bakgrund av
befintliga, lovande fas II-resultat. Resultaten vi ser är dock entydiga och
motiverar inte fortsatt utveckling av tasquinimod i detta patientsegment. Jag
vill tacka alla patienter, familjer, läkare och de olika projektgrupperna för
deras engagemang i denna studie".

Active Biotech och Ipsen diskuterar för närvarande med studiens
prövningsledare, etikkommittéer och relevanta regulatoriska myndigheter för
att tillhandahålla uppdaterad och aktuell information i enlighet med lokala
regelverk. Bolagen arbetar tillsammans med prövningsledare och lokala
regulatoriska myndigheter för att säkerställa att patienter som deltagit i
tasquinimod-studierna kan byta till annan advekat behandling.

Om tasquinimod

Tasquinimod är en unik småmolekyl som verkar i tumörens mikromiljö genom att
binda till S100A9 och modulera regulatoriska myeloida cellfunktioner.
Tasquinimod har såväl immunmodulerande, anti-angiogena som
anti-metastaserande egenskaper. Utvecklingen av tasquinimod är idag främst
fokuserad på behandling av prostatacancer men studier i andra
cancerindikationer pågår.

Om studien 10TASQ10

S
tudien 10TASQ10 är en global, registreringsgrundande, randomiserad,
dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas III-studie av tasquinimod i
patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu
ej behandlats med kemoterapi. Syftet med studien 10TASQ10 är att bekräfta
tasquinimods effekt med radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) som
primärt kliniskt mål och överlevnad (OS) som främsta sekundära mål. Fas
III-studien 10TASQ10 färdig-rekryterades i december 2012 med över 1200
randomiserade patienter, som planerat enligt det kliniska protokollet.

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa
sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är
laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper
för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande,
metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det
prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska
substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För
ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Om Ipsen

Ipsen är ett globalt bioteknikföretag med försäljning som 2014 översteg 1.2
miljarder EUR. Ipsen säljer fler än 20 läkemedel i över 115 länder, med en
direkt säljnärvaro i 30 länder. Bolagets ambition är att bli ledande inom
området specialistläkemedel för behandling av svåra kroniska sjukdomar.
Utvecklingsstrategin stöds av tre olika affärsområden: neurologi,
endokrinologi och uro-onkologi. Ipsens engagemang inom onkologi exemplifieras
av dess växande portfölj av viktiga behandlingar som förbättrar för patienter
som lider av prostatacancer, blåscancer eller neuro-endokrina tumörer. Ipsen
har även en bred närvaro i primärvården. Därutöver har bolaget en aktiv
policy kring samarbetsavtal. Ipsens forskning är fokuserad på innovativa och
differentierade teknologiplattformar samt peptider och toxiner, förlagda i
hjärtat av viktiga knutpunkter för bioteknologi och life science (Les Ulis,
Frankrike, Slough/Oxford, UK, Cambridge, USA). 2014 uppgick
forskningskostnaderna till nära 187 miljoner EUR, cirka 15 % av den totala
försäljningen. Koncernen har totalt över 4 500 anställda världen över. Ipsens
aktier handlas på segment A på börsen Euronext Paris (IPN, ISIN kod:
FR0010259150) och kvalificerar under "Service de Règlement Différé" ("SRD").
Företaget ingår i SBF 120 index. Ipsen har implementerat "Sponsored Level I
American Depositary Receipt (ADR)", vilket innebär att aktien kan handlas
onoterad i USA under symbolen IPSEY. För ytterligare information om Ipsen,
sewww.ipsen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

-----------------------------------------------------------------
| Active Biotech: |
| Tomas Leanderson, VD Active Biotech |
| (org.nr 556223-9227) |
|Tfn: 046 19 20 95 Box 724, 220 07 Lund |
|E-mail:tomas.leanderson@activebiotech.com Tfn 046-19 20 00 |
| Fax 046-19 11 00 |
| |
| |
| |
| |
| |
|Hans Kolam, CFO |
| |
|Tfn: 046-19 20 44 |
|E-mail:hans.kolam@activebiotech.com |
-----------------------------------------------------------------
Ipsen:

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Media Brigitte Le Guennec |
| |
|Didier Véron |
| Senior Vice President, Public Affairs and Corporate External Communication Manager |
| |
|Communication Tfn: +33 (0)1 58 33 51 17 |
|Tfn: +33 (0)1 58 33 51 16 Fax: +33 (0)1 58 33 50 58 |
|Fax: +33 (0)1 58 33 50 58 E-mail :brigitte.le.guennec@ipsen.com |
|E-mail:didier.veron@ipsen.com |
| Financial Community Thomas Peny-Coblenz, CFA |
| |
|Stéphane Durant des Aulnois |
| Vice President Investor Relations Investor Relations Deputy Director |
| |
|Tfn: +33 (0)1 58 33 60 09 Tfn: +33 (0) 1 58 33 56 36 |
|Fax: +33 (0)1 58 33 50 63 Fax: +33 (0) 1 58 33 50 63 |
|E-mail:stephane.durant.des.aulnois@ipsen.com E-mail:thomas.peny-coblenz@ipsen.com |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana
framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter
samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat
och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från
sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena
inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller
offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden
för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av
förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april, kl.07.00.

Active Biotech och Ipsen meddelar att utvecklingen av tasquinimod
http://hugin.info/1002/R/1911620/682120.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1911620

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.