Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-28

Active Biotech: Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas 3-studie 10TASQ10 presenteras på konferensen ECC

Lund den 28 september 2015
- Active Biotech (NASDAQ Stockholm: ACTI) meddelar idag att de finala
resultaten från fas 3-studien 10TASQ10 med tasquinimod presenteras vid
konferensen "the European Cancer Congress" (ECC 2015) som hålls i Wien den
25-29 september.

De finala studieresultaten visar att behandling med tasquinimod gav en
förlängd radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS), 7.0 vs. 4.4 månader
(central utvärdering), i linje med en tidigare fas 2-studie. Däremot kunde
den positiva effekten på rPFS ej översättas i en förlängd totalöverlevnad, OS
(HR 1.097, 95% CI: 0.938-1.282). Säkerhetsprofilen av tasquinimod var
acceptabel, liknande vad som observerats i den tidigare fas 2-studien.

Abstractet"A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study of
tasquinimod
(TASQ) in men with metastatic castrate resistant prostate cancer (mCRPC), M.
Carducci et al"
har valts ut av 18th ECCO - 40th ESMO European Cancer Congress' vetenskapliga
kommitté som ett "Best Abstract" för presentation i en "Presidential Session"
(den 28 september 2015 kl. 14.35).

Om tasquinimod

Tasquinimod är en unik småmolekyl som verkar i tumörens mikromiljö genom att
binda till S100A9 och modulera regulatoriska myeloida cellfunktioner.
Tasquinimod har såväl immunmodulerande, anti-angiogena som
anti-metastaserande egenskaper. Utvecklingen av tasquinimod har främst
fokuserats på behandling av prostatacancer men studier i andra
cancerindikationer har genomförts.

Om studien 10TASQ10

Studien 10TASQ10 är en global, registreringsgrundande, randomiserad,
dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk fas III-studie av tasquinimod i
patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu
ej behandlats med kemoterapi. Syftet med studien 10TASQ10 var att bekräfta
tasquinimods effekt med radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) som
primärt kliniskt mål och överlevnad (OS) som främsta sekundära mål. I april
2015 presenterades preliminära data som visade att tasquinimod minskade
risken för radiologisk sjukdomsprogression eller död jämfört med placebo
(rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 - 0.80), men förlängde ej totalöverlevnaden (OS,
HR=1.09, CI 95%: 0.94 - 1.28). Sammanvägda effektdata gav ej en positiv
nytta/risk-kvot i denna patientpopulation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn: 046 19 20 95
E-mail: tomas.leanderson@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO
Tfn: 046-19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Active Biotech AB (publ)
(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av
läkemedel för behandling av neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och
cancer. Laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande
egenskaper, är i registreringsgrundande fas III-prövning för behandling av
relapserande remitterande multipel skleros. Laquinimod är även i fas
II-prövningar för behandling av primärprogressiv multipel skleros och
Huntingtons sjukdom. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten
ISI, ANYARA och paquinimod. För ytterligare information besök
www.activebiotech.com.

Active Biotech
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden. Sådana
framåtblickande uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter
samt andra viktiga faktorer vilka kan medföra att bolagets faktiska resultat
och utveckling, eller utvecklingen i branschen, väsentligen avviker från
sådant resultat eller utveckling som de framåtblickande uttalandena
inbegriper. Bolaget åtar sig ej något ansvar för att uppdatera eller
offentliggöra eventuella modifieringar avseende framåtblickande uttalanden
för att återspegla händelser, omständigheter eller förändringar av
förväntningar efter datumet för detta pressmeddelande.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 september 2015, kl.08.30.

Finala resultat från Active Biotechs tasquinimod fas 3-studie 10TASQ10
http://hugin.info/1002/R/1953202/710730.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1953202

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.