Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

ACTIVE BIOTECH: FOKUS PÅ NY INRIKTNING, EBIT 4 KV -11,2 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Active Biotechs år 2019 handlade om att
fokusera på att etablera en ny grund för bolaget.

"Under hösten har styrelse och ledning arbetat tillsammans med externa
internationella specialister och rådgivare för att analysera värdepotentialen
i vår projektportfölj för att identifiera intressanta kliniska indikationer,
som kan vara värdehöjande för företaget i den fortsätta utvecklingen.
Samtidigt med denna analys utvärderades Active Biotechs finansiella
tillgångar. Slutsatserna från dessa parallella utvärderingar utgör grunden
för en ny inriktning för företaget", skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

För det fjärde kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 0,9 miljoner
kronor (4,8) och bestod av service- och hyresintäkter. Den lägre nivån
jämfört med året innan berodde på den genomförda fastighetsavyttringen under
andra kvartalet.

Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -11,2 miljoner
kronor (7,1).

Likvida medel vid periodens slut var 59,7 miljoner kronor (25,6).

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News