Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

AcuCort AB: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

AcuCort AB har den 25 april 2019 hållit årsstämma varvid stämman
beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda
förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till
stämman samt valberedningens förslag till stämman om val av revisor.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att hela
beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet
av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 120 000 kronor till
styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är
anställd i bolaget 60 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Ebba
Fåhraeus (omval), Lennart Bruce (omval), Anna Eriksrud (omval),
Alexandra Johnsson (omval) och Göran Kvist (omval). Till styrelsens
ordförande valdes Ebba Fåhraeus. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor
valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens
paragraf 4 från "Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och
högst 16 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000
kronor och högst 28 000 000 kronor". Stämman beslutade också enligt
styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 5 från
"Antalet aktier är lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000
stycken" till "Antalet aktier är lägst 7 000 000 stycken och högst 28
000 000 stycken".

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om instruktioner för valberedningen.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en snabblöslig film
att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat
vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av
Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat
på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-acuco...
https://mb.cision.com/Main/15601/2797447/1032589.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.