Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

AcuCort AB: Presentation av valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman i AcuCort AB den 21 mars 2018 ska
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största
aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per
den 30 september 2018 och ber dem utse en representant vardera att
utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna
inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare
aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre
ledamöter.

Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger
valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i
valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte
ska överstiga fem.

I valberedningen inför AcuCorts årsstämma 2019 ingår:

· Sarah Fredriksson, utsedd av P.U.L.S. AB
· Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes
Riskkapitalstiftelse

· Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
· Göran Ofsén, utsedd av densamme
Valberedningens uppgift är att till årsstämman bereda och lägga fram
förslag rörande bland annat ordförande vid årsstämman, ordförande och
ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt val av och
arvode till revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Sarah Fredriksson
Telefon: +46 70 261 4575
E-post: sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om AcuCort AB

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF - en snabblöslig film
att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison -
dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat
vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av
Dexa ODF kan vara relativt kort.

AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök
gärna www.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acucort-ab/r/presentation-av-valberedning-info...
https://mb.cision.com/Main/15601/2750599/998141.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.