Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Adapta Fastigheter: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari - 30 juni 2018

Pressmeddelande 2018-08-30 08:00 CET

1 januari - 30 juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 47 951 tkr (41 557 tkr)
· Driftöverskottet uppgick till 37 423 tkr (35 344 tkr)
· Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 33 560 tkr (29 419
tkr)

· Resultat efter skatt uppgick till 25 991 tkr (26 211 tkr)
· Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 30 juni 2018 var
98 113 tkr.

Väsentliga händelser och kommentar till utvecklingen

Under rapportperioden (1 januari - 30 juni 2018)

· Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid periodens
slut 99%.

· Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Shopping, som Adapta
samäger med Alecta, har fortgått enligt plan. Uthyrningsgraden vid
rapportperiodens slut uppgick till mer än 91% av alla handelsytor.

· Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2018 fastställdes
resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman
fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2017.

Efter rapportperioden (1 juli 2018 -)

· Efter rapportperioden har uthyrningsarbetet i Kongahälla Shopping
fortgått enligt plan. Ytterligare ca 500 kvm har hyrts ut till starka
varumärken inom hem och fritid och hemelektronik.

Redovisningsprinciper

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket.
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 30
juni 2018 med jämförelse för motsvarande period 2017 för såväl
koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).

Kommande informationstillfällen 2018

Delårsrapport jan-sep 2018-11-29

Delårsrapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 30 augusti 2018

För styrelsen,

Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida,
www.adaptafast.se

Adapta_Fastigheter_-_Delårsrapport_-_2018-06-30.pdf

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter
Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och
kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att
skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster.
Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och
kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt
projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 2,4
miljarder kronor.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adapta-fastigheter/r/delarsrapport-for-periode...
http://mb.cision.com/Main/15320/2604135/899715.pdf
http://mb.cision.com/Public/15320/2604135/a1c44c2945baab75.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.