Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Adapta Fastigheter: RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari - 31 december 2018

Pressmeddelande 2019-02-28 08:00 CET

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018 JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 95 161 tkr (89 773 tkr)
· Driftöverskottet uppgick till 77 541 tkr (71 546 tkr)
· Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till 63 418 tkr (47 568
tkr)

· Resultat efter skatt uppgick till 166 141 tkr (91 664 tkr)
· Kassa och likvida medel vid periodens utgång den 31 december 2018
var 76 081 tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Under rapportperioden (1 januari - 31 december 2018)

· Vid Adapta Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2018 fastställdes
resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman
fastställde vidare styrelsens förslag att ingen utdelning utgår.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2017.

· Uthyrningsgraden i förvaltningsfastigheterna var vid periodens
slut 99%.

· Under året har arbetet fokuserats till att slutföra Kongahälla
Center, som Adapta samäger med Alecta, och som har öppning den 28
mars 2019.

· Arbetet med utvecklingen av Kongahälla Center har fortgått enligt
plan. Uthyrningsgraden vid rapportperiodens slut uppgick till 96% av
alla ytor avsedda för handel, service, restaurang och vård.

Efter rapportperioden (1 januari 2019 -)

· Efter rapportperioden har ytterligare 176 kvm hyrts ut i
Kongahälla Center.

· Top-Toy A/S, Danmark, filial Sverige - som är hyresgäst med
konceptet Toys 'R Us i fastigheten Varla 2:243, ansökte den 28
december 2018 om konkurs. Konkursförvaltaren meddelade den 17
februari att man avsåg återlämna lokalen vilket skedde den 19
februari. Ingen hyresskuld finns för 2018. Uthyrningsarbetet av
lokalen är påbörjat.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Adaptakoncernen tillämpar från årsskiftet 2016/2017 IFRS-regelverket.
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Rapporten är oreviderad. Rapporten avser perioden 1 januari till 31
december 2018 med jämförelse för motsvarande period 2017 för såväl
koncernen som moderbolaget, Adapta Fastigheter AB (publ).

ÄNDRAT PUBLICERINGSDATUM FÖR ÅRSREDOVISNING

Tidigare publicerat datum för Årsredovisningen avseende 2018 har
flyttats från 4 april till 9 april.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2019

Årsredovisning 2018 2019-04-09
Årsstämma 2019-05-09
Delårsrapport jan-mar 2019-05-30
Delårsrapport jan-jun 2019-08-29
Delårsrapport jan-sep 2019-11-28

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg den 28 februari 2019

För styrelsen,
Erik Fischer, vd

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Följande dokument finns att hämta på bolagets hemsida,
www.adaptafast.se

2019-02-28 Adapta Fastigheter - Bokslutskommuniké 2018-12-31.pdf
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Adapta Fastigheter
Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET.

OM ADAPTA FASTIGHETER AB (PUBL)

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och
kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att
skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster.
Adaptas fastighetsportfölj består av sex handels- och
kontorsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 45 000 m2 samt
projektfastigheter. Det samlade marknadsvärdet uppgår till ca 3
miljarder kronor.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adapta-fastigheter/r/rapport-for-perioden-1-ja...
https://mb.cision.com/Main/15320/2752449/999554.pdf
https://mb.cision.com/Public/15320/2752449/8efe7b76c276a8ab.pdf
https://mb.cision.com/Public/15320/2752449/8360a06ff4926f5e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.