Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-12

AdCityMedia: AdCityMedia genomför strategiskt förvärv - Köper GM-Gruppen Moving Message AB

ADCITYMEDIA GENOMFÖR STRATEGISKT FÖRVÄRV - KÖPER GM-GRUPPEN MOVING MESSAGE AB

A City Media AB har den 12 december 2016 förvärvat GM-Gruppen Moving Message AB. Köpeskillingen uppgår till 19,0 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 16,4 MSEK.
AdCityMedia förvärvar per idag 100 procent av aktierna i GM. Aktierna beräknas att tillträdas senast den 23 december 2016.
Den fasta köpeskillingen uppgår till 19,0 MSEK.
Tilläggsköpeskillingar kan tillkomma vid överleverans mot uppsatta mål avseende omsättning och EBITDA-resultat för helår 2017 och helår 2018. Helår 2017 är målen för att uppnå de maximala tilläggsköpeskillingarna 38,0 MSEK i omsättning och 7,0 MSEK i EBITDA-resultat. Helår 2018 är målen för att uppnå de maximala tilläggsköpeskillingarna 41,0 MSEK i omsättning och 7,5 MSEK i EBITDA-resultat.
Räkenskapsåret 2015 omsatte GM 38,0 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om 7 MSEK.
Prognos för år 2016 är en omsättning om 36 MSEK och ett EBITDA-resultat om 3,6 MSEK. GM har under året genomfört en del organisationsförändringar och investeringar som bidragit negativt till omsättning och resultat.
GM är lokalt ett ledande mediaföretag inom digitala skärmar i storformat(min 5 kvm). GM grundades år 2002 och är ett väl etablerat företag med stor tillväxtpotential. Idag finns sammanlagt 30 medarbetare i verksamheten och totalt 27 digitala skärmar i storformat (min 5 kvm). Huvudkontoret ligger i Borås men bolaget har även kontor i Göteborg.
Positiva synergieffekter förväntas genom förvärvet då verksamheten kompletterar AdCityMedias affärsområde Media.
GM kommer att fortsätta som ett eget bolag i koncernen och få ansvar för den lokala försäljningen på koncernens mediaytor.

Motiv till Förvärvet
Förvärvet av GM utgör ytterligare ett steg i verkställandet av den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i AdCityMedia under 2015. Förvärvet är strategiskt viktigt då GM är den största partnern i AdCityMedias befintliga nätverk av skärmar i storformat (min 5 kvm). GM har en stark och dominerande position i viktiga städer. GM har 27 st digitala skärmar i storformat (min 5 kvm) i bl.a. Göteborg, Borås, Gävle, Malmö, Varberg, Ullared, Stockholm, Karlstad samt Växjö. GM har en mycket kompetent säljorganisation bestående av 25 mediasäljare som arbetar mot lokala marknader. AdCityMedia arbetar idag mot rikskunder vilket gör att bolagen kompletterar varandras försäljning maximalt utan konkurrens om kunderna. Förvärvet ger GM tillgång till fler säljbara mediaytor. AdCityMedia har efter förvärvet 41 st egna digitala skärmar i storformat (min 5 kvm) och 170 st digitala skärmar i storformat (min 5 kvm) totalt i sitt säljbara nätverk. GM är sedan tidigare en partner AdCityMedias nätverk.

- "Jag ser verkligen fram emot att hamna i samma verksamhet efter en lång förhandling där vi lärt känna varandra mycket väl. Jag har stor respekt för GMs ledning och ser att vi tillsammans kommer stärka AdCityMedia framöver", säger Anders Axelsson, VD och koncernchef för AdCityMedia.

- "Vi valde att bli en del av AdCityMedia då vi tror starkt på segmentet rörlig digital utomhusreklam. Vårt mål är att expandera snabbare med hjälp av AdCityMedias stora antal digitala mediaytor och våra skickliga säljare", säger Lars Jonsson VD GM.

Köpeskilling
4 MSEK betalas kontant på tillträdesdagen.
10 MSEK betalas genom 88 496 nyemitterade aktier i AdCityMedia (teckningskurs 113 kr/aktie).
3 MSEK betalas kontant 12 månader efter tillträdet och ytterligare 2 MSEK betalas 24 månader efter tillträdet.
Tilläggsköpeskillingar kan tillkomma vid överleverans mot uppsatta mål avseende omsättning och EBITDA-resultat för helår 2017 och helår 2018. Helår 2017 är målen för att uppnå de maximala tilläggsköpeskillingarna 38,0 MSEK i omsättning och 7,0 MSEK i EBITDA-resultat. Helår 2018 är målen för att uppnå de maximala tilläggsköpeskillingarna 41,0 MSEK i omsättning och 7,5 MSEK i EBITDA-resultat.

Stockholm 2016-12-12

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2016-12-12.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19140

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 kl 08.45 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative".

Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 3 000 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.

Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com/ . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.