Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

AdderaCare: AdderaCare genomför riktad nyemission till strategisk investerare om cirka 3,9 MSEK

AdderaCare AB ("AdderaCare") meddelar idag, den 12 juli 2019 att
styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2019,
har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Inwestling AB om
cirka 3,9 MSEK. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att
möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt
intresse i bolaget samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt
rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor.

"Det är glädjande att vi, genom denna riktade nyemission, har fått
möjligheten att knyta till oss Inwestling AB som ny långsiktig och
strategiskt viktig ägare i AdderaCare. Att ha en stark ägarbild är
viktigt för AdderaCare och jag är övertygad om att Inwestling AB, i
egenskap av storägare i bolaget, under lång tid framöver kommer att
bidra med värdefull kunskap och input. Samtidigt innebär den riktade
nyemissionen att AdderaCare tillförs ytterligare kapital på ett tids-
och kostnadsmässigt effektivt sätt - kapital som bidrar till att
ytterligare förstärka vår finansiella ställning", säger Michael
Hermansson, VD för AdderaCare.

Mer om den riktade nyemissionen

Totalt emitteras 700 000 nya aktier i den riktade nyemissionen till en
teckningskurs om 5,55 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts
på grundval av aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under fem (5)
handelsdagar från den 5 juli 2019 fram till och med 11 juli 2019, med
en marknadsmässig procentuell rabatt om cirka 8,7 procent.
Utspädningen för befintliga aktieägare till följd av den riktade
nyemissionen uppgår till cirka 3,8 procent. Efter genomförd
registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i AdderaCare att
öka från 17 803 097 till 18 503 097 aktier. Aktiekapitalet kommer att
öka med 35 000,00 SEK, från 890 154,85 SEK till 925 154,85 SEK.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt:

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för AdderaCare och dess
aktieägare att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större
ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för en ny
strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att
tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för
bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och
kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom
nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital vilket kan användas i
syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt och därmed stärka bolagets finansiella ställning.
Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat
i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande
skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget
och aktieägarna på sikt.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 70 - 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-genomfor-riktad-nyemi...
https://mb.cision.com/Main/14887/2862777/1077067.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.