Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

AdderaCare: AdderaCare uppdaterar bokslutskommunikén för 2019

Till följd av reserveringar för befarade kundförluster i AdderaCare
AB:s ("AdderaCare") dotterbolag Huka B.V. som belastar 2019 års
rörelseresultat med 3,2 MSEK inklusive omräkningsdifferens, har
bokslutet för 2019 fått göras om. Effekterna på resultatet i det
uppdaterade bokslutet beskrivs i sammandrag nedan.

ör det fjärde kvartalet 2019 (Q4) medför ändringarna att:

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) justeras till 0,5 MSEK mot
tidigare 3,7 MSEK.

· Koncernens resultat efter finansiella poster justeras till -3,4
MSEK mot tidigare -0,2 MSEK.

· Koncernens resultat per aktie justeras till -0,14 SEK mot tidigare
-0,01 SEK.

För helåret 2019 medför ändringarna att:

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) justeras till 13,4 MSEK mot
tidigare 16,6 MSEK.

· Koncernens resultat efter finansiella poster justeras till -2,4
MSEK mot tidigare 0,8 MSEK.

· Koncernens resultat per aktie justeras till -0,10 SEK mot tidigare
0,03 SEK.

· Koncernens soliditet vid årets utgång justeras till 48,7 % mot
tidigare 49,0 %.

AdderaCare reserverar fullt ut för befarade kreditförluster då det i
nuläget är oklart om Huka kan räkna med utdelning från konkursboet.
Eftersom förhandlingar pågår har koncernen valt att inte ändra det
avsatta beloppet för den tilläggsköpeskilling som avtalades vid
förvärvet av Huka 2018.

Den uppdaterade bokslutskommunikén biläggs och finns på
www.adderacare.com/investerare/

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 kl 09:15 CEST. Erik Penser Bank är
Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46
(0)84638300.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-uppdaterar-bokslutsko...
https://mb.cision.com/Main/14887/3096066/1235410.pdf
https://mb.cision.com/Public/14887/3096066/8dcb1e4891b6a615.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.