Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

AddLife: AddLife offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i AddLife AB (publ) ("AddLife") fattade den 30 mars 2016
beslut om villkoren i företrädesemissionen i AddLife ("Emissionen").
Villkoren offentliggjordes samma dag genom ett pressmeddelande.
Beslutet om villkoren i Emissionen samt förvärven av V-Tech AB och
Esthe-Tech AB och undertecknandet av avtal om att representera Leica
Biosystems i Sverige och Danmark, vilket kommunicerats genom
pressmeddelanden den 17 mars 2016 respektive 4 april 2016, har
föranlett upprättandet av ett tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet
har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tilläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida,
www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med
Emissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 5 april 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i AddLife sker endast genom det prospekt som
AddLife offentliggjort den 15 mars 2016.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hong
Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AddLife har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425
anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5
april 2016 kl. 17.15 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/addlife-offentliggor-tillaggsprospek...
http://mb.cision.com/Main/13919/9949710/496871.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.