Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

AddLife: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2015 - 31 MARS 2016

1 januari 2016-31 mars 2016 (3 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 452,7 MSEK (284,7),
varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent.

· EBITA ökade med 22 procent till 35,1 MSEK (28,8), motsvarande en
EBITA-marginal om 7,8 procent (10,1). Exklusive kostnader för
börsnotering om 4,4 MSEK ökade EBITA med 37 procent till 39,5 MSEK,
motsvarande en EBITA-marginal om 8,7 procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 18,8 MSEK (19,3).
· Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016.
1 april 2015-31 mars 2016 (12 månader)

· Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 1 562,4 MSEK (1
056,8), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.

· EBITA ökade med 13 procent till 135,2 MSEK (119,6), motsvarande en
EBITA-marginal om 8,7 procent (11,3). Exklusive kostnader för
börsnotering om 10,3 MSEK ökade EBITA med 22 procent till 145,5 MSEK,
motsvarande en EBITA-marginal om 9,3 procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 77,8 MSEK (80,4) och resultat
per aktie uppgick till 4,15 SEK (5,06).

· Avkastningen på eget kapital uppgick till 25,5 procent (30,1) och
soliditeten var 27,1 procent (40,9).

· Under räkenskapsåret 2015/16 har två förvärv genomförts, med en
sammanlagd årsomsättning om cirka 650 MSEK.

· Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning
och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

· Extra bolagsstämma har beslutat att i samband med notering på
Nasdaq Stockholm kommer bolagets nästkommande räkenskapsår förkortas
till 9 månader och ändras till kalenderår.

· Efter räkenskapsårets utgång förvärvades V-Tech AB och Esthe-Tech
AB, med en årsomsättning om cirka 50 MSEK.

· Efter räkenskapsåret tecknades avtal avseende övertagande av
verksamheten i Leica Biosystems i Sverige och Danmark, med en
årsomsättning om cirka 50 MSEK.

· Efter räkenskapsåret har bolaget genomfört en nyemission om 300
MSEK riktad till bolagets aktieägare. Nyemissionen blev övertecknad
med cirka 70 procent.

Stockholm den 18 maj 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens
där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar
bokslutskommunikén. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka
20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 18 maj kl 10.00.

Presentationen finns på följande länk:
https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/bokslutskommunike-1-april-2015---31-...
http://mb.cision.com/Main/13919/2011346/517050.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.