Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

AddLife: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

"Ett europeiskt AddLife!"
1 APRIL - 30 JUNI 2019 (3 MÅNADER)

· Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 844 MSEK (622), varav
organisk tillväxt uppgick till 2 procent och förvärvad tillväxt
uppgick till 32 procent.

· EBITA ökade med 8 procent till 68 MSEK (63), motsvarande en
EBITA-marginal om 8,1 procent (10,1).

· Resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (35).
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 65 MSEK (29).
1 JANUARI - 30 JUNI 2019 (6 MÅNADER)

· Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 1 689 MSEK (1 219),
varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent och förvärvad tillväxt
uppgick till 34 procent.

· EBITA ökade med 15 procent till 138 MSEK (120), motsvarande en
EBITA-marginal om 8,2 procent (9,9).

· Resultat efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 66 MSEK
(61).

· Resultat per aktie uppgick till 2,44 SEK (2,54). För senaste
12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,24 SEK (5,09).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164 MSEK
(68).

· En företrädesemission om 501 MSEK har genomförts under
delårsperioden.

· Soliditeten uppgick till 47 procent (42).
· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (65).
· Under delårsperioden har förvärvet av Wellspect HealthCares
verksamhet inom respiration och kirurgi slutförts. Förvärvet
förväntas tillföra en årsomsättning om cirka 170 MSEK.

Stockholm den 12 juli 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life
Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens
där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar
delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20
minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 12 juli 2019, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk:
https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900
anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag som drivs under egna
varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,0 miljarder SEK. AddLifeaktien
är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli
2019 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/delarsrapport-1-januari---30-juni-2...
https://mb.cision.com/Main/13919/2862117/1076560.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.