Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

AddLife: Kommuniké från extra bolagsstämma i AddLife AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i AddLife AB (publ), org.nr 556995-8126
("AddLife") den 20 december 2018 beslutades att godkänna styrelsens
beslut från den 26 november 2018 att genomföra en apportemission samt
en nyemission med företrädesrätt för AddLifes aktieägare.

Kristina Willgård, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden till
apportemissionen, som sker för att reglera del av köpeskillingen vid
förvärvet av Biomedica Medizinprodukte GmbH ("Biomedica"), samt om
bakgrunden och motiven till företrädesemissionen, som sker för att
inhämta kapital för att fortsätta AddLifes tillväxtstrategi och
genomföra fler strategiska förvärv.

Det antal B-aktier säljarna av aktier i Biomedica äger rätt att teckna
uppgår till 480 721 st. innebärandes en ökning av aktiekapitalet om
979 246,89 SEK. Teckningskursen har fastställts till cirka 20,3 EUR.
Säljarna har åtagit sig att inte sälja, överlåta, pantsätta eller på
annat sätt förfoga över sina aktier i AddLife under en period om 24
månader efter genomförandet av Biomedica-förvärvet.

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, inklusive ökningen
av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs,
förväntas offentliggöras senast den 23 januari 2019.
Avstämningsdagen för företrädesemissionen kommer att vara den 30
januari 2019 och teckningsperioden förväntas att löpa från och med
den 1 februari 2019 till och med den 15 februari 2019.

För mer information om apport- respektive företrädesemissionen
hänvisas till tidigare pressmeddelanden, vilka offentliggjordes den
26 november 2018.

Stockholm den 20 december 2018
AddLife AB (publ)
För ytterligare information, kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat
som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600
anställda i ett 30-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag
cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt Nasdaqs regelverk för emittenter.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 20 december 2018 kl. 12.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/13919/2704972/966721.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.