Du är här

2018-07-19

AddLife köper inga rötägg

wysiwyg_image

Bildtext: Det var idel glada miner på AddLifes årsstämma. På bilden syns affärsområdeschefen för Medtech Lars-Erik Rydell (tv) och styrelseledamoten Stefan Hedelius (th).

AddLifes årsstämma gick i dur. Sedan börsintroduktionen har AddLife levererat hög tillväxt till låg risk. Aktiekursen föll initialt efter att den andra kvartalsrapporten hade släppts, men har därefter utvecklats starkt.

Alltsedan AddLife gick in på börsen för två år sedan har ledningen arbetat med att etablera AddLife på vårdmarknaden och som börsbolag, berättade vd Kristina Willgård på årsstämman i slutet av maj.

Utvecklingen har varit imponerande. EBITA-marginalen steg i fjol till 10 procent. Resultattillväxten (EBITA) var 24 procent  och nettoomsättningsökningen 20 procent.

Delar av tillväxten är förvärvsledd. Sedan noteringen i mars 2016 har sex förvärv bidragit med totalt cirka 400 miljoner kronor i nettoomsättning.

Hemmamarknaden är Norden. Dock har andelen utomnordisk försäljning ökat. AddLife finns idag t.ex. i Kina och i USA.

Kursreaktionen har inte låtit vänta på sig. Aktiekursen har fördubblats sedan börsintroduktionen.

Förra fredagen (13/7)  levererade AddLife en resultatrapport som aktiemarknaden initialt ställde sig avvaktande till.

Ändå steg vinsten per aktie i det andra kvartalet med 20 procent relativt motsvarande period i fjol.

AddLifes framfart har som sagt varit exceptionell. Tvekade aktiemarknaden ett ögonblick på att AddLife ska kunna hålla tillväxttakten uppe? 

Demografi, teknologi och små operationella risker

Affärsmodellen bygger på enkelhet, ansvarstagande, engagemang och nytänkande. Den har väckt stort intresse, bland annat hos politiker. ”Jag fick presentera bolaget i Riksdagen”, berättade vd och koncernchef Kristina Willgård på årsstämman.

Alla får inte plats på äldreboenden utan vårdas i hemmet. En åldrande befolkning kräver nya lösningar och samarbeten mellan vårdgivarna för att möta vårdbehoven.

Teknologiutvecklingen innebär enorma möjligheter, förklarade AddLifes vd för stämmodeltagarna. För AddLife är digitaliseringen både positiv och utmanande, menade Kristina Willgård.

”Man måste ta emot ny teknik och våga utveckla den”.

Tydligt är att AddLifes framgång inte bara bygger på ett starkt grundkoncept. AddLife har därtill lyckats i praktiken på en marknad som bitvis är trögrörlig och där inträdesbarriärerna emellanåt kan tyckas ogenomträngliga.

AddLifes vd tillstod på årsstämman att den offentliga sektorn inte alltid är lättarbetad. ”Offentliga upphandlingar är väldigt utmanande”, utbrast vd – ett uttalande som Aktiespararna fick anledning att återkomma till under årsstämmans frågestund.

En av Aktiespararnas frågor till vd adresserade de operativa riskerna. Åsa Wesshagen, som var Aktiespararnas ombud, ställde frågan till vd:

”Offentliga upphandlingar, de är utmanande, sade du! Hur ser ni på riskerna? Hur identifierar ni dem och hur jobbar ni med de operativa riskerna”?

Kristina Willgård sade i replik att givet att varje anbud var mycket litet sett i relation till den totala omsättningen, så kände hon sig inte oroad över de ibland utmanande villkoren i enskilda anbudsförhandlingar. 

Vd:s syn var att det stora antalet anbudsupphandlingar gav AddLife väldigt många möjligheter.

Vd berättade att snittaffären inom Medtech-segmentet var på 500 000 kronor. Motsvarande siffra för affärsområdet Labtech uppskattade hon var cirka 1,5 miljoner kronor. Dessa siffror satte därefter vd i relation till den totala omsättningen. ”Som ni förstår har vi otroligt många anbud i vår portfölj” konstaterade hon.

”Vi har lyckats, som du säger, väldigt bra historiskt. Vi har haft en utveckling på 7 procent i snitt. Det är det som visar vår organiska utveckling och vi vet marknaden växer ungefär 3 (procent). Så vi växer 2-2,5 ggr marknaden”, sade Kristina Willgård som var märkbart nöjd över det hon benämnde ”AddLifes starka erbjudande”.

Att AddLife tar marknadsandelar tog vd som ett kvitto på att de operativa riskerna var små för AddLifes del.

Aktiespararnas Åsa Wesshagen konstaterade för sin del att diversifieringen av verksamheten drar ner risknivån för AddLife.

Samtidigt menade Åsa Wesshagen att spridningen över ett stort antal segment gjorde det svårt att förstå vilka prioriteringar AddLife gjorde vad avsåg förvärv, i synnerhet i fallet Medtech.

Noggrann förvärvsstrategi

”Vilka förvärv inom vilka typer av segment, är prioriterade och vad är den röda tråden vid förvärv för att bygga upp Medtech”? frågade Wesshagen.

Vd Kristina Willgård svarade genom att ge ett exempel på ett kompletterande förvärv som AddLife nyligen genomfört. Förvärvet kompletterade den befintliga koncernen geografiskt. Det bidrog även till att en specifik produktgrupp kunde öka i omfattning, rent volymmässigt.

Vd lyfte även att AddLife gjort en lång rad kompletterande förvärv i syfte att addera nya produkter till produktportföljen. Det senaste året har förvärven inom affärsområdet Medtech bidragit med ett antal produkter relaterade till hemvård. Eftersom gruppen äldre växer ökar behoven av olika hjälpmedel för att kunna bo hemma länge, resonerade vd.

”Det var produkter som vi har bedömt är så pass enkla, produkter som man kan använda själv. Ibland är det så enkelt. Produkter som jag själv känner att jag skulle kunna utnyttja på marknaden som vi ser en potential och en möjlighet att sälja till i olika geografier. Där bygger vi kring olika bolag som vi ser möjlighet att växa i geografin”.

Aktiespararnas följdfråga om förvärv väckte munterhet hos publiken:

"Hur stora är riskerna att ni förvärvar ett eller flera rötägg"?

Kristina Willgård tog frågan på fullaste allvar och svarade sakligt:

”Vi har inte varit med om att förvärva rötägg, för vi gör en väldigt noggrann genomgång. Vi gör en due dilligence. Vi går igenom all finansiell data, Vi går igenom mycket marknadsdata och självklart har vi ju en väldigt bra kartläggning av marknaden”.

Vd konstaterade vidare att bakom framgångsrika förvärv låg en noggrann förvärvsanalys:

”Det är ju som så att när vi gör förvärv så är det väldigt ofta vi har känt bolagen under lång tid. Vi har följt dem under flera år. Vi vet vad de levererar. Vi har kanske på flera sätt haft ett samarbete. Det gör att vi har en god kunskap om det är ett rötägg eller inte är ett rötägg”.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.