Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

Addnode Group: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

STOCKHOLM, 7 FEBRUARI, 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet, oktober - december 2016

· Nettoomsättningen ökade till 658,7 (614,4) MSEK, en tillväxt med 7
procent.

· EBITA uppgick till 63,4 (69,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6
(11,3) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 47,6 (58,0) MSEK, en
rörelsemarginal på 7,2 (9,4) procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 36,8 (45,5) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,50)
SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 72,9 (98,0)
MSEK.

Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari - december 2016

· Nettoomsättningen ökade till 2 195,0 (1 900,8) MSEK, en tillväxt
med 15 procent.

· EBITA ökade till 170,6 (168,0) MSEK, en EBITA-marginal på 7,8
(8,8) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 113,7 (126,0) MSEK, en
rörelsemarginal på 5,2 (6,6) procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 82,3 (95,5) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,71 (3,18)
SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157,7
(143,8) MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet, oktober - december
2016

· Avtal med tågtillverkaren Stadler.
· Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp
föreslagen till ny styrelseordförande.

· Konsolidering till tre affärsområden.
· Förvärv av resterande aktier i bolaget bakom Kompanion.
· Ytterligare förvärvskreditfacilitet på 200 MSEK.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
· Addnode Group har flyttas upp från Small Cap till Mid Cap på
Nasdaq Stockholm.

· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per
aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom
förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.30 den 7
februari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 73 377 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, CFO Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi
har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över
600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra
systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge,
Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2016
uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök:
www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addnode-group/r/bokslutskommunike-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/474/2181133/624513.pdf
http://mb.cision.com/Public/474/2181133/8c7e69df9b1bb5c1.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.