Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Addnode Group: Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2018

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade till 840 (778) MSEK, en tillväxt med 8
procent.

· EBITA ökade till 105 (102) MSEK, en EBITA-marginal på 12,5 (13,1)
procent.

· Rörelseresultatet ökade till 80 (77) MSEK, en rörelsemarginal på
9,5 (9,9) procent.

· Resultatet efter skatt ökade till 67 (55) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 2,00 (1,81) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 114 (65)
MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET,
OKTOBER - DECEMBER 2018

· Energimyndigheten samt Polismyndigheten väljer systemlösningar
från Ida Infront.

· Addnode Group förvärvar Dassault Systèmes-partners SSA och
Simuleon med 55 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade till 2 942 (2 520) MSEK, en tillväxt med
17 procent.

· EBITA ökade till 298 (212) MSEK, en EBITA-marginal på 10,1 (8,4)
procent.

· Rörelseresultatet ökade till 203 (130) MSEK, en rörelsemarginal
på 6,9 (5,2) procent.

· Resultatet efter skatt ökade till 152 (90) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 4,75 (2,96) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 285 (147)
MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 (2,25) SEK
per aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom
förmedling av de kontaktpersoner som anges, klockan 08:30 den 6
februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi
har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge,
Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick
nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök:
www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addnode-group/r/bokslutskommunike--1-januari--...
https://mb.cision.com/Main/474/2732906/986127.pdf

Författare Cision